slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Gamit 36 CS

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí určený k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným plevelům v řepce olejce, bramborách, hrachu, máku, okurkách, tykvi, fazolu hrachoru, cizrně a brukvovité zelenině.

Působení přípravku

Účinná látka přípravku Gamit 36 CS klomazon náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a u citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů.

Citlivé plevele

svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka

Návod k použití - indikace:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka
 Řepka olejka  svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté  0,25 l/ha  AT  
 Brambor  svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté  0,25 l/ha  AT  
 Hrách  svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté  0,25 l/ha  AT  
 Mák setý  svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté  0,25 l/ha  AT  

Max. počet ošetření: 1x za vegetaci plodiny.
Růstová fáze plodiny v době aplikace:
• preemergentně do 3 dnů po zasetí
• brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v plném znění:

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka
Okurka setá jednoleté dvouděložné plevele, některé jednoděložné 0,25 l/ha        + 300-400 l vody/ha 45 preemergentní aplikace, do 3 dnů po zasetí
Tykev obecná jednoleté dvouděložné plevele, některé jednoděložné 0,25 l/ha       + 300-400 l vody/ha 45 preemergentní aplikace, do 3 dnů po zasetí
Fazol keříčkový jednoleté dvouděložné plevele některé jednoděložné 0,25 l/ha       + 300-400 l vody/ha AT 3] max. 1x, preemergentní aplikace
do 3 dnů po zasetí
Hrachor setý plevele dvouděložné jednoleté 0,15 – 0,2 l/ha 300-500 l vody/ha AT 3)preemergentní do 3 dnů po zasetí, max. 1x
Cizrna beraní plevele dvouděložné jednoleté 0,125 – 0,15 l/ha            300-500 l vody/ha AT 3)preemergentní do 3 dnů po zasetí, max. 1x

Upozornění:
OL
= ochranná lhůta pro další manipulaci a uvádění na trh (dny). Maximální počet ošetření na plodinu během vegetace: 1x. Termín aplikace: preemergentně, do 3 dnů po zasetí.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL Poznámka
 zelenina brukvovitá ( mimo kedluben)  plevele dvouděložné , ednoleté  0,15-0,25 l/ha  AT  3) preemergentní aplikace, pouze v polních podmínkách

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
Dávka vody: 300 – 400 l vody/ha. Max. počet ošetření: 1x v plodině. Růstová fáze plodiny v době aplikace: preemergentně do 3 dnů po zasetí
Růstová fáze plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé.

Druhová a odrůdová citlivost: není známa, před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).
Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami.
Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti. Při aplikaci na písčitých půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu. Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.
Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.
Pěstování následných plodin bez omezení. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.
Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí! K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku klomazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači. Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Upřesnění podmínek aplikace:

Obecné: Zabraňte úletu postřikové mlhy. Aplikujte za bezvětří a nízkého provozního tlaku.
Je doporučeno nastavit minimální výšku postřikovacího zařízení (ramen a trysek postřikovače) nad povrchem ošetřované půdy při zachování stejnoměrnosti pokryvu půdy postřikem. Kontakt postřikové mlhy nebo výparů s listy může zapříčinit jejich vybělení nebo zežloutnutí u citlivých rostlin. Příznaky jsou obecně přechodné, ale u některých druhů mohou přetrvávat.

Datum aktualizace

9.1.2016 18:09

registrační číslo 4475-0
účinná látka klomazon
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.