slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Nisshin 4 SC

Selektivní herbicid k postemergentnímu hubení jednoletých dvouděložných plevelů a ježatky kuří nohy v kukuřici seté. Je formulován jako suspenzní koncentrát (SC).

způsob Působení

Přípravek Nisshin 4 SC je selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin pro postemergentní hubení pýru plazivého, vytrvalých a jednoletých trav a dvouděložných plevelů v kukuřici.
Nejlepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován za teplého a vlhkého počasí v době aktivního růstu plevelů.
Přípravek Nisshin 4 SC účinkuje proti jednoletým trávovitým plevelům, jako jsou např. ježatka kuří noha, ve stádiu 3-4 listů, proti vytrvalým trávovitým plevelům jako jsou např. pýr plazivý ve stádiu 3-4 listů, nebo čirok halepský vzcházející z rhizomů při výšce 30 cm. Jednoleté širokolisté plevele jako jsou např. laskavce, heřmánky, ptačinec žabinec a rdesna hubí ve stadiu 2-4 pravých listů.

Návod k použití:

plodina škodl. činitel dávkování OL poznámka
kukuřice setá ježatka kuří noha,
plevele dvouděložné
jednoleté
1 l/ha AT postemergentně

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávka vody: 200-400 l vody/ha
Maximální počet ošetření: 1x za vegetaci plodiny

Růstová fáze plodiny v době aplikace:
Kukuřice setá: BBCH 12-18, fáze 2-8 listů
Růstová fáze plevelů v době aplikace:
Dvouděložné plevele jednoleté: BBCH 12-16, fáze 2-6 listů.
Ježatka kuří noha: BBCH 12-19, od 2 listů až do počátku odnožování
Čirok halepský: při výšce 30cm

Plevele citlivé: 

Ježatka kuří noha, laskavec ohnutý, heřmánek pravý, ptačinec žabinec, rdesno červivec

Plevele méně citlivé:

Merlík bílý, pýr plazivý, čirok halepský rostoucí z rhizomů

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity v podobě chlorotických skvrn na listech, retardace růstu, případně nekróz a deformací.
Citlivost odrůdy konzultujte s držitelem povolení. Pozor na odrůdy citlivé na sulfonylmočoviny.
Nepoužívejte v poškozených či oslabených porostech.

Na podzim téhož roku lze po orbě vysévat ozimou pšenici a ozimý ječmen. Nelze vyloučit poškození ozimého ječmene na zásaditých půdách. Setí jiných obilnin v tomto termínu konzultujte s držitelem povolení.
Na jaře následujícího roku lze vysévat všechny plodiny.
Jako náhradní plodina může být po orbě použita kukuřice. Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
Kukuřice setá 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
Kukuřice setá 5 5 0 0

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo
účinná látka Nikosulfuron
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.