slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Protugan 50 SC

Působení přípravku

Protugan 50 SC je přijímán listy, ale i kořeny rostlin a proto může být aplikován PRE i POSTemergentně. První symptomy se na citlivých plevelných rostlinách projevují lehkým zažloutnutím a stáčením okrajů listů. Plevele odumírají v závislosti na počasí v průběhu 2—3 týdnů po postřiku. Přípravek se poměrně rychle rozkládá, takže nemá žádné omezení pro následné plodiny. Reziduální účinnost přípravku: 2—3 měsíce.

Spektrum účinnosti přípravku

Citlivé plevele

PREemergentní aplikace

Trávy:
psineček (Agrostis spp), psárka polní (Alopecurus myosuroides), chundelka metlice (Apera spica-venti), oves hluchý (Avena fatua), jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum), lipnice ročn (Poa annua), lipnice obecná (Poa trivialis).

Širokolisté plevele:
laskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), rmen (Anthemis cotula), kokoška pastuší tobolka (Capsela bursa pastoris), konopice napuchlá (Galeopsis), kolenec rolní (Spergula arvensis), merlíky (Chenopodium spp.), mléč zelný (Sonchus spp.), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), heřmánky (Matricaria spp.), mák vlčí (Papaver rhoeas), hořčice rolní (Sinapis arvensis), penízek rolní (Thlaspi arvense), heřmánkovec přímořský (Tripleurospermum mar.), řepka - výdrol (Brassica napus), ptačinec žabinec (Stellaria media), nepatrnec rolní (Alchemilla arvensis).

POSTemergentní aplikace
Účinek vedle výše uvedených druhů plevelů také na Sveřep střešní (Bromus tectorum), prysky řník rolní (Ranunculus arvensis), lesknice podivná (Phalaris minor), kolenec rolní (Spergula arvensis), bér zelený (Setaria viridis), kopretina osení (Chrysanthemum segetum).

Odolné plevele

hluchavky (Lamium spp.) pcháč oset (Cirsium arvense), pomněnka rolní (Myosotis arvensis), rdesno svlačcovité (Polygonum convolvulus), svízel přítula (Galium aparine), violka rolní (Viola arvensis), rozrazil břeč (Veronica hederifolia).

Použití a dávkování přípravku

Podzimní aplikace

Protugan 50 SC aplikujte PREemergentně do 2 dnů po zasetí obiloviny. POSTemergentně od 3. listu obiloviny do konce odnožování. Neošetřujte v době, kdy se očekávají silnější mrazy.

Jarní aplikace

POSTemergentně od 3. listu obiloviny do konce odnožování.
Dávka vody 200—400 l/ha

plodina škodlivý činitel dávka (l/ha),    koncentrace (%) OL poznámka
pšenice ozimá chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté  1,5 l/ha
množství vody
200-400 l/ha
 AT od BBCH 13 do BBCH 29
max 1x
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha AT od BBCH 13 do BBCH 29
max 1x
pšenice jarní, ječmen jarní chundelka metlice, psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 2 l/ha AT od BBCH 13 do BBCH 29
max 1x

V obilninách se Protugan 50SC používá v postemergentních aplikacich buď samostatně nebo v tank-mix směsích. Optimální aplikační termín je na podzim nebo na jaře od vytvoření 3.listu obilniny (BBCH 13) do konce odnožování (BBCH 29).
Jednoděložné plevele jsou nejcitlivější od fáze 3.listu až do konce odnožování, dvouděložné plevele ve stádiu 2-6 listů. Při příznivých podmínkách pro růst jsou účinně hubeny i vzrostlejší trávy a dvouděložné plevele.

Aplikační poznámky

Pšenice

TM — POSTemergentní
- fungicidy + TOPSIN M 500SC 0,7 l/ha (choroby pat stébel)
- hnojiva + DAM 390
- reg.růstu + RETACEL EXTRA R 68, CCC — STEFES, STABILAN 750, CYCOCEL 750 SL

 Postemergentní aplikace na jaře

Protugan 50 SC 1,5- 2 l   
  + 0,15 - 0,2 kg Arrat
  + 0,75 - 1,0 l Agroxone 750
  + 2,0 - 2,3 l Aminex Pur
  + 0,8 - 1,0 kg Aurora Super SG
  + 30 - 40 g Aurora 50 WG
  + 0,175 - 0,2 l Banvel 480 S
  + 0,6 l Mustang
  + 0,75 - 1,0 l Dicopur M 750
  + 7 - 10 g Glean 75 WG
  + 20 - 30 g Grodyl 75 WG
  + 0,06 - 0,1 l Kantor
  + 7 g Logran 75 WG
  + 0,4 - 0,6 l Starane, Tomigan
  + 1,0 - 1,5 l Agritox 50 SL, U 46 M Fluid
  + 0,15 l Sekator OD


POSTemergentní aplikace od 3. listu obiloviny do konce odnožování. Dávkování stanovit podle vývojové fáze Chundelky metlice od 1,5 do 2 l/ha. Lze použít v porostech žita i triticale. 
U ječmenů jarních lze použít od 3—4. listu opět podle vývojové fáze chundelky m. 1,5—2 l/ha.

V případě zaorání ošetřené ozimé obiloviny lze vysévat náhradní plodiny. Při zaorávce, kdy je ornice zpracována na 15cm hloubky, lze následně pěstovat brambory, bob, sóju, hrách, řepku jarní, pšenici a ječmen jarní. Při zaorávce na hloubku cca 20cm pak lze pěstovat jako náhradní plodinu ještě oves, kukuřici a krmnou řepu.

Doporučená dávka vody: 200-400 l/ha

Aplikace přípravku: Přípravek Protugan 50SC se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači, které zabezpečí rovnoměrné dávkování přípravku.
Ošetření s provádí maximálně 1x za vegetační období a to na podzim nebo na jaře.
Přípravek se neaplikuje v době, kdy se očekávají silnější noční mrazy.

Datum aktualizace

9.1.2016 17:45

registrační číslo 4396-1
účinná látka isoproturon
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.