slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Rango ® Super

Postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v bramboru, cukrovce a krmné řepě, hořčici bílé, hrachu na zrno, lnu setém, máku setém, slunečnici roční, řepě salátové, řepce olejce jarní a ozimé a lesních porostech a školkách.   

působení přípravku

Rango Super je listový translokační herbicid se selektivní účinností na trávovité plevele, a to jednoleté i pýr plazivý. Obsahuje 40 g/l účinné látky chizalofop-P-tefuryl, která patří chemicky do skupiny chinoxalinů.  Aplikuje se až na vzešlé rostliny, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska skutečně zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinky jsou pozorovatelné asi po 7 - 14 dnech, za sucha a chladna i později.

návod k použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)

Poznámka k:

1) plodině 2) ŠO 3) OL 4) dávkování 5) umístění 6) určení sklizně
brambor plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
brambor pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
cukrovka, řepa krmná plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
cukrovka, řepa krmná pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
hořčice bílá plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
hořčice bílá pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
hrách  plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60

2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH

6) na zrno
hrách pýr plazivý 2,25 l/ha 60

2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)

6) na zrno
len setý plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60

2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH

len setý pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
mák setý plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
mák setý pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
slunečnice roční plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
slunečnice roční pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
řepka olejka ozimá výdrol obilnin 0,7 – 1,0 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 21 BBCH
řepka olejka ozimá plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
řepka olejka ozimá pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
řepka olejka jarní plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
řepka olejka jarní pýr plazivý 2,25 l/ha 60 2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
řepa salátová plevele lipnicovité jednoleté 1,0 – 1,5 l/ha 60

1) od BBCH 10 do BBCH 19

2)postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
řepa salátová pýr plazivý 2,25 l/ha 60

1) od BBCH 10 do BBCH 19

2) postemergentně, pýr 3 – 5 listů (10 – 20 cm)
lesní porosty plevele lipnicovité, třtina křovištní 1,5 – 2,0 l/ha AT 2) postemergentně, regulace růstu plevelů, od 12 BBCH do 21 BBCH
lesní porosty plevele lipnicovité, třtina křovištní 2,0 – 2,25 l/ha AT 2) postemergentně, od 12 BBCH do 21 BBCH
lesní školky plevele lipnicovité jednoleté 1,2 – 1,5 l/ha AT

1) dvouleté síje, školkovaný materiál

2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH
lesní školky lipnice roční, pýr plazivý 2,0 – 2,25 l/ha AT 2) postemergentně, od 12 BBCH do 29 BBCH, pýr 3-5 listů (10-20 cm)

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
brambor, cukrovka, hořčice, hrách, len, mák, řepa, řepka olejka, slunečnice, lesní porosty, lesní školky 200 – 400 l/ha postřik 1x ---

Krmná řepa (bulvy i chrást) nesmí být zkrmována dobytkem minimálně 60 dní po aplikaci.

aplikační poznámky

Přípravkem Rango Super se ošetřuje výhradně v době růstového optima plevelných trav, kdy většina z nich je ve stádiu dvou listů do konce odnožování (výdrol obilnin, třtina křovištní do začátku odnožování), popřípadě pýr ve stádiu 3 - 5 listů (výška 10 - 20 cm). Aplikujte v období aktivního růstu trav. Dávka přípravku se volí dle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty! Obzvláště citlivé jsou obilniny a trávy.

náhradní a následné plodiny

Po ošetření přípravkem musí být dodržena doba minimálně 120 dní před setím nebo sázením následných plodin.

V případě, že dojde k předčasné likvidaci plodiny ošetřené přípravkem Rango Super, lze vysévat dvouděložné plodiny bez omezení. Obilniny mohou být vysévány s odstupem čtyř týdnů od aplikace.

tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
brambory, cukrovka, hořčice bílá, hrách, řepa krmná, len setý, mák setý, slunečnice roční, řepa salátová červená, řepka olejka jarní, řepka olejka ozimá, lesní kultury 5 5 0 0

Datum aktualizace

29.11.2017 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.