slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Sempra

Postřikový selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, žita a tritikale proti jednoletým dvouděložným plevelům.
Formulační úprava: suspenzní koncentrát (SC).

Působení přípravku

SEMPRA je formulace suspenzního koncentrátu obsahující diflufenikan patřící do chemické skupiny pyridinecarboxamides, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách a v ječmeni jarním. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci. Úroveň reziduálního účinku může být snížena za suchých půdních podmínek, při nedostatečném pokrytí povrchu půdy při aplikaci, nebo v půdách s vysokým obsahem jílu nebo organické hmoty.
Přípravek je přijímán výhonky klíčících semen. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst.

Spektrum účinnosti

citlivé plevele: ptačinec žbinec
méně citlivé plevele: svízel přítula, rozrazil břečťanovitý, rozrazil perský

Návod k použití

plodina škodlivý organismus dávkování OL poznámka
pšenice ozimá,
ječmen ozimý,
žito, tritikale,
pšenice špalda
plevele dvouděložné jednoleté 0,375 l/ha AT 1) preemergentně, od: 00 BBCH, do: 09 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
pšenice ozimá,
ječmen ozimý
plevele
dvouděložné
jednoleté
0,25 l/ha AT 1) Postemetgentně, od: 13 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
žito, tritikale,
pšenice špalda
plevele
dvouděložné
jednoleté
0,375 l/ha AT 1) postemergentně, od: 10 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH
ječmen jarní plevele
dvouděložné
jednoleté
0,125 l/ha AT 1) postemergentně, od: 26 BBCH, do: 29 BBCH
2) od: 10 BBCH, do: 16 BBCH

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Aplikační poznámky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
ječmen, pšenice,
tritikale, žito
200-400 l/ha postřik max. 1x

Plevele jsou nejcitlivější před vzejitím nebo krátce po vzejití. Po vzejití jsou dvouděložné plevele nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 pravých listů. Svízel přítula je nejcitlivější od fáze děložních listů do maximálně 6 přeslenů. V pozdějších fázích účinnost výrazně klesá.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez
redukce
tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
ozimé obilniny 5 4 4 4
jarní obilniny 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)
ozimé a jarní obilniny 5 0 0 0

Při aplikaci do jarních a ozimých obilnin:

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4692-0
účinná látka diflufenican
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.