slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Sumimax

Přípravek na ochranu rostlin SUMIMAX je herbicid ve formě ve vodě smáčitelného prášku (WP) pro aplikaci v sóji a pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům.

způsob Působení: 

Sumimax působí přes půdu i přes listy. Účinek přes půdu spočívá v kontaktu vzcházejících plevelů s vrchní vrstvou půdy obsahující účinnou látku. K herbicidnímu účinku dochází již po 1-3dnech. Účinek urychluje sluneční záření a dostatečná půdní vlhkost.

NÁVOD K Použití: 

1) Plodina, oblast použití 2) škodlivý organismus, jiný účel použití 3) dávkOVÁNÍ, mísitelnost OL (dny) Poznámka
pšenice ozimá chundelka metlice , plevele dvouděložné jednoleté 60 g/ha, 200-600 l vody/ha 

AT 1) od: 10 BBCH do: 14 BBCH
3) preemergentně nebo postemergentně na podzim, max. 1x

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Termín aplikace:
SUMIMAX se používá preemergentně nebo postemergentně od stadia, kdy první list proráží koleoptile (BBCH 10) do stádia čtyř listů pšenice (BBCH 14). Nejlepšího účinku se dosáhne při aplikaci krátce po vzejití (BBCH pšenice 10-12), kdy plevele nepřekročí fázi děložních listů.

Spektrum účinnosti:

citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice, hořčice rolní, ředkev ohnice, lebedy, rdesna, kapustka obecná, hluchavky, heřmánkovité plevele, ptačinec žabinec, chrpa modrák, mák vlčí, violka rolní, rozrazily, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, kakost měkký, výdrol řepky, kontryhel obecný, konopice rolní, starček obecný, penízek rolní, vikev huňatá, hulevník lékařský 
méně citlivé plevele: svízel přítula, violka trojbarevná 
odolné plevele: pýr plazivý, pcháč rolní, lilek černý, laskavec ohnutý, trávy od fáze BBCH 25 a více.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Aplikujte na suchý porost. Aplikace je možná i za nižších teplot, neaplikujte však za mrazu.
Po aplikaci se mohou vyskytnout lehké nekrózy na špičkách listů, které nemají vliv na výnos.
Při použití přípravku nelze vyloučit poškození plodiny.
Pěstování následných plodin v rámci běžného osevního postupu je možné bez omezení.
V případě předčasné likvidace porostu lze jako náhradní plodinu použít jarní obilniny, jarní řepku, řepu, kukuřici a brambory.
Pěstování meziplodin je možné.
Přípravek nesmí zasáhnout úletem, odparem ani splachem okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí.
Použití v množitelských porostech konzultujte s držitelem registrace přípravku.
Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku SUMIMAX.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Rozšířeného použití přípravku povoleného dle §37 zákona č. 326/2004 Sb.:

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny) 3) Poznámka
sója luštinatá plevele jednoděložné, plevele dvouděložné 0,08-0,1 kg/ha AT

preemergentně max. 1x

AT – ochranná lhůta (OL) je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:
Rozšířeného použití přípravku povoleného dle §37 zákona č. 326/2004 Sb.:

Způsob použití: pozemní postřik
Dávka vody: 200 – 600 l/ha
Maximální počet ošetření na plodinu celkem: 1 x za vegetaci

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍ KAPALINY:

Přípravek je ve vodorozpustných sáčcích. Vodorozpustné sáčky vyjměte z ochranného obalu těsně před použitím. Odměřené množství přípravku se vloží do předmíchávacího zařízení postřikovače, pokud jím není vybaven tak přímo do nádrže postřikovače, naplněné do poloviny vodou a počká se 5 minut. Poté za stálého míchání se nádrž doplní na stanovený objem.

Datum aktualizace

29.10.2018 00:00

registrační číslo 4673-0
účinná látka flumioxazin
biologická funkce herbicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.