slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Troy 480

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení dvouděložných plevelů v bobu, lnu, fazoli, bramborách a hrachu.

Působení přípravku

TROY 480 je postemergentní kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, zejména heřmánky a rmeny. Je přijímán především listy s velmi malou translokací. Částečně je absorbován také translokací xylémem.

Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, tedy ve fázi 2 – max. 4 listů plevelů za předpokladu dodržení růstové fáze plodiny.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.

Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.

Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.

 návod k Použití

plodina, oblast použití škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL poznámka
bob plevele dvouděložné, heřmánek, rmen 2 l/ha, 200-400 l vody/ha AT do: 14BBCH, při výšce bobu 5-10cm
postemergentně, max. 1x
brambor plevele dvouděložné, heřmánek, rmen 2 l/ha, 200-400 l vody/ha AT při výšce 10-15cm
postemergentně, max. 1x
fazol plevele dvouděložné, heřmánek, rmen 2 l/ha, 200-400 l vody/ha AT od: 12BBCH, do 13BBCH
postemergentně, max. 1x
hrách plevele dvouděložné, heřmánek, rmen 2 l/ha, 200-400 l vody/ha AT při výšce 5-15cm
postemergentně, max. 1x
len plevele dvouděložné, heřmánek, rmen 2 l/ha, 200-400 l vody/ha AT do max. výšky lnu 12cm
postemergentně, max. 1x

Aplikační poznámky

Neaplikujte TROY 480 na plodiny oslabené stresovými podmínkami (poškození herbicidy nebo chorobami, extrémní pH, nedostatek živin, sucho, dlouhodobé zamokření, velké výkyvy teplot nebo mechanicky poškozené). Všechny tyto faktory mohou vést k redukci voskové vrstvy na listech.

Neaplikujte při intenzivním slunečním svitu a teplotách vyšších než 21 °C. Nejvhodnější doba pro ošetření je při oblačném počasí, případně zrána nebo k večeru, a to na suchý porost.

Neaplikujte v době, kdy se očekává mráz nebo déšť. Po ošetření by nemělo následujících 6 hodin pršet.

Někdy lze pozorovat po aplikaci mírné zesvětlení barvy nebo popálení okrajů listů kulturní plodiny, které však s postupným růstem mizí.

Citlivost odrůdy vůči přípravku konzultujte s držitelem povolení nebo ověřte reakci rostlin na omezeném vzorku rostlin.

Dodržujte odstup minimálně 7 dní mezi aplikací přípravku TROY 480 a aplikací jiných přípravků na ochranu rostlin.

Aplikaci v porostech určených k dalšímu zpracování v potravinářském průmyslu konzultujte s držitelem povolení.

Postřik nesmí zasáhnout sousední porosty! Obzvláště citlivé jsou cukrovka, řepka olejka a okurky.

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4683-0
účinná látka bentazon
biologická funkce herbicid
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.