slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Applaud ® 25 SC

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně okrasných rostlin proti molici skleníkové.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Primárním mechanismem účinku je inhibice biosyntézy chitinu. Applaud 25 SC se proto vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na nymfy. Zasažené nymfy hynou asi po 4–5 dnech. Nepůsobí na vajíčka, dospělce molic nehubí, ale zčásti sterilizuje.

Přípravek nehubí přirozené nepřátele škodlivého hmyzu, např. Encarsia formosa, Phytoseidae aj. a je vhodným doplňkem integrované ochrany rostlin ve sklenících. Hubí i škůdce rezistentní k jiným typům přípravků.

návod k použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka

1) k plodině

2) k ŠO

3) k OL

Poznámka

4) k dávkování

5) Umístění

6) Určení sklizně

okrasné rostliny molice skleníková, molice bavlníková 0,5-1 l/ha AT 1) od: 11 BBCH, do: 89 BBCH 5) skleníky

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem aplikace a sklizní.

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

aplikační poznámky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
okrasné rostliny 800-1250 l/ha postřik 3x 7 dnů

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

Nepoužívejte na ošetření okrasných rostlin rodu Dieffenbachia.

 K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku buprofezin po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Datum aktualizace

28.11.2017 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.