slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

KANEMITE ® 15 SC

Postřikový kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení svilušky chmelové ve chmelu.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

KANEMITE 15 SC je kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem. Účinkuje rychle na všechny vývojové stádia svilušek od vajíček po dospělce. Účinná látka acechinocyl patří do skupiny inhibitorů mitochondriálního dýchání.

návod k použití

plodina škodlivý organismus dávkování, mísitelnost OL (dny) poznámka
chmel otáčivý sviluška chmelová 0,15%
1000-3300 l vody/ha
21 podle signalizace,
max. 1x

apikační poznámky

Termín aplikace

Proti svilušce chmelové se chmel ošetřuje podle signalizace, max. 1x za vegetační období.

V závislosti na výšce chmele se používá 1000-3300 l postřikové kapaliny/ha, v každém případě je nutné dodržet koncentraci 0,15%.

Aplikace přípravku

Přípravek se aplikuje rosením.

Vliv přípravku na obsah horkých kyselin ve chmelových hlávkách konzultujte s držitelem povolení přípravku.

TABULKA OCHRANNÝCH VZDÁLENOSTÍ STANOVENÝCH S OHLEDEM NA OCHRANU NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ

Plodina bez redukce  tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
chmel 14 8 5 4

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4687-1
účinná látka acechinocyl
biologická funkce akaricid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.