slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MARKATE 50

MARKATE 50 je insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení savého a žravého hmyzu v zemědělských plodinách.

způsob působení

Přípravek MARKATE 50 je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Působí jako kontaktní a požerový jed s knock-down efektem a relativně dlouhodobým reziduálním a repelentním účinkem.
Při vysokých teplotách se účinnost snižuje, při nižších teplotách (pod 25°C) výrazně stoupá.

Spektrum účinnosti

Obiloviny

  • mšice (Aphidoidea)

Řepka olejka

  • dřepčíci (Phyllotreta)
  • blýskáček řepkový (Meligetes aeneus)
  • krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus)
  • bejlomorka kapustová (Dasyneura brassica)

Bob, hrách

  • listopas čárkovaný (Sitona lineatus)
  • zrnokaz fazolový (Acanthoscelides obsoletus)
  • mšice (Aphidoidea)

Brambor - množitelské porosty

  • mšice (Aphidoidea)

Cukrovka

  • dřepčíci (Phyllotreta)

návod na Použití 

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL (dny)  3) Poznámka 
pšenice ozim, ječmen ozim, žito mšice jako přenašeči viróz  0,1 l/ha  AT

 1) do: 77BBCH

3) od začátku výskytu na podzim, max. 4x za vegetační sezónu plodiny

tritikale mšice jako přenašeči viróz  0,1 l/ha  AT

 1) do: 32BBCH

3) od začátku výskytu na podzim, max. 4x za vegetační sezónu plodiny

pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá mšice  0,1 l/ha  AT

 1) do: 77BBCH

3) od začátku výskytu, max. 4x za vegetační sezónu plodiny

řepka olejka ozimá a jarní dřepčíci  0,15 l/ha  AT, jarní 42dnů 3) od začátku výskytu, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
řepka olejka ozimá a jarní blýskáček řepkový  0,15 l/ha  AT, jarní 42dnů

 1) od: 51BBCH, do: 59BBCH

3) podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny

řepka olejka ozimá a jarní krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová  0,15 l/ha  AT, jarní 42dnů

 1) od: 63BBCH, do: 65BBCH

3) podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny

bob listopas čárkovaný, zrnokaz čárkovaný  0,1 l/ha  25  3) podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
hrách na zrno listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový  0,1 l/ha  25  3) podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny
hrách mšice  0,1 l/ha  25  3) podle signalizace, od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu
brambor množitelské porosty mšice  0,15 l/ha  -  3) podle signalizace, max. 4x za vegetační sezónu plodiny
cukrovka dřepčíci  0,15 l/ha  56  od začátku výskytu, max. 2x za vegetační sezónu plodiny

 AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení OL nevyžadují.
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.
(-) ochrannou lhůtu není nutné stanovit

Aplikační poznámky

Obilniny

Mšice a přenašeči virového onemocnení. 
Porosty obilnin seté od poloviny září do poloviny října jsou po vzejití v oblastech nižších poloh pravidelně napadány mšicemi a křísky, které přenášejí virová onemocnění a způsobujií redukci sklizně. Z těchto důvodů je nutno vykonat postřik na začátku náletu těchto škůdců. V tomto období je vhodné ošetřit minimálně souvratě (do hloubky pole cca 30metrů), v případě silného výskytu škůdců ošetřete celou plochu pole. 
Jarní ošetření proti těmto škůdcům provádíme od fáze druhého kolénka. Mšice na klasech likvidujeme po vymetáni nejpozději do fáze 77 (začátek mléčné zralosti). 
Při aplikaci do klasu je možné potlačit mšice na praporcovém listu.

Řepka olejka

Aplikujte v dávce 0,15 l/ha s možností opakování postřiku za 10 až 14 dnů. Při likvidaci býskáčka řepkového je nutno mít na zřeteli možnost rezistence blýskačka na pyrethroidy. Aplikace na šešulové škůdce je nejefektivnější v době kvetení řepky, kdy výskyt škůdců dosáhne práh škodlivosti. Aplikace v době letové aktivity včel je zakázána.

Hrách

Na redukci škod způsobených požerem škůdců je potřeba aplikovat dávku přípravku 0,1 l/ha, a to v ranných vývojových fázích hrachu, kdy i nižši výskyt brouků může napáchat značné škody. V připadě nutnosti můžeme postřik za dva týdny zopakovat. Na likvidaci mšic musíme použít dostatečné množství vody, pro dokonalé pokrytí aplikační kapalinou. Nejvyšší efektivity postřiku lze dosáhnout včasným zásahem, kdy se mšice koncentrují na terminálních částech rostlin hrachu, a lze je lehce likvidovat i postřikem s hrubším spektrem kapek.

Brambor

U brambor je nutné dbát na dokonalé pokrytí porostu postřikovou jíchou. V sadbových bramborách pečlivě likvidujeme mšice z důvodu přenosu virových onemocnění. Nejlepších výsledků je možné dosáhnout při použití kombinací s připravky na bázi učinné látky pyrimicarb nebo pymetrozine (v závislosti na výskytu rezistentních kmenů mšic vůči těmto látkam).

Cukrovka

Aplikujte při prvních výskytech požerů dřepčíků na porostech.

Další aplikační poznámky

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte v uvedených plodinách tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyrethroidu (např. lambda-cyhalothrin, deltamethrin, beta-cyfluthrin, alfa-cypermethrin, bifenthrin, cypermethrin, etofenprox, zeta-cypermethrin), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory! Další práce lze provádět až po důkladném oschnutí ošetřených rostlin.

Datum aktualizace

5.11.2018 00:00

registrační číslo 4728-0
účinná látka lambda-cyhalothrin
biologická funkce insekticid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.