slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MOSPILAN ® 20 SP

Systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku (SP) určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin.

Působení přípravku

Acetamiprid je systémově účinný selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů , působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé iniciální - počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stádiím škůdců.

Spektrum živočišných škůdců citlivých k Mospilanu 20 SP

Řepka olejná

 • Krytonosec řepkový – Ceutorhynchus napi
 • Krytonosec čtyřzubý – Ceutorhynchus quadridens
 • Blýskáček řepkový – Meligethes aeneus
 • Krytonosec šešulový – Ceutorhynchus obstrictus

Jádroviny

 • Mšice jabloňová/jitrocelová – Aphis pomi/Dysaphis plantaginea
 • Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum
 • Obaleč jablečný - Cydia pomonella
 • Pilatka jablečná – Haplocampa testudinea
 • Zobonoska jablečná/ovocná – Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus
 • Květopas jabloňový – Anthonomus pomorum

Peckoviny

 • Pilatka švestková/žlutá – Haplocampa minuta/flava
 • Štítenka zhoubná - Quadraspidiotus perniciosus
 • Vrtule třešňová – Rhagoletis cerasi
 • Květopas peckový - Anthonomus rectirostris
 • Zobonosky - Rhynchitinae

Brambory

 • Mandelinka bramborová – Leptinotarsa decemlineata
 • Mšice broskvoňová – Myzus persicae
 • Mšice řešetláková – Aphis nasturtii

Chmel

 • Mšice chmelová – Phorodon humuli

Mák

 • Bejlomorka maková - Dasineura papaveris
 • Mšice maková - Aphis fabae
 • Krytonosec makovicový - Neoglocianus maculaalba

Zeleniny

 • Mšice zelná – Brevicoryne brassicae
 • Bělásek zelný/řepový/řepkový – Pieris brassicae/rapae/napi
 • Květilka zelná/cibulová/řepná – Delia radicum/antiqua/Pegomya betae
 • Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
 • Mšice broskvoňová/mšice bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii

Okrasné rostliny

 • Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
 • Mšice broskvoňová/bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii
 • Puklice švestková – Eulecania corni
 • Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum

NÁVOD K POUŽITÍ

1) Plodina, oblast použití

2) škodlivý organizmus, jiný účel použití

dávkování, mísitelnost

OL (dny)

3) poznámka

brambor mandelinka bramborová 0,06 kg/ha 7 3) max. 1x 
jádroviny mšice, vlnatka krvavá

0,013 %

1000 l vody/ha

28 3) max. 1x 
jabloň obaleč jablečný

0,025 %

1000 l vody/ha

14 3) max. 1x 
chmel otáčivý mšice chmelová

0,008 %

2000 l vody/ha

42 3) max. 1x 
okrasné rostliny molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové 0,25 kg/ha (0,04 %) 3 3) max. 2x 
rajče pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02 %) 3 3) max. 2
paprika pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02%) 3 3) max. 2
okurka pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02%) 3 3) max. 2
řepka olejka krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý 0,12 kg/ha AT 3) max. 1
řepka olejka blýskáček řepkový 0,08-0,1 kg/ha AT 3) max. 1
řepka olejka

bejlomorka kapustová,
krytonosec šešulový

0,15-0,18 kg/ha AT 3) max. 1x

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

NÁVOD PRO Rozšířené použití přípravku povolené dle §37 zákona č. 326/2004 Sb., a menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (es) č. 1107/2009:

1) plodina, oblast použití 2) škodlivý organizmus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost

OL (dny)

poznámka

1) k plodině 2) k šo 3) k ol 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně

mák setý bejlomorka maková 0,150 kg/ha
300 l vody/ha
AT

1) od: 55 BBCH do 61 BBCH

2) podle signalizace

peckoviny štítenka zhoubná 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
AT

1) max. 1x

2) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf

třešeň, višeň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14

1) nejpozději na počátku růstu plůdků,
max. 2x

2) podle signalizace

třešeň, višeň květopas peckový 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14

1) max. 1x

2) podle signalizace

třešeň, višeň vrtule třešňová 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 
14

1) max. 1x

2) podle signalizace

slivoň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14

1) nejpozději na začátku růstu plůdků,
max. 1x

2) podle signalizace

 slunečnice  potemník písečný 0,150 kg/ha
300-500 l vody/ha
AT  1) od BBCH10 do BBCH39
2) podle signalizace
 slunečnice  klopušky, třásněnky  0,150 kg/ha
300-500 l vody/ha
 AT  1) od BBCH 10 do BBCH65
2) podle signalizace
maliník ostružiník bejlomorka ostružiníková 0,25 kg/ha 49 ---
jetel luční semenné porosty nosatčíci rodu Apion 0,15 kg/ha AT 1) max. 1x v plodině
nezemědělská půda, veřejně přístupné plochy, trávníky, zahrady křísi 0,15 kg/ha AT 2) podle signalizace

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

Aplikační poznámky

Maximální počet ošetření řepky olejky 3x v průběhu vegetace.

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.

Aplikační dávka pro chmel: 200-2000 l/ha.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Dávkování postřikové kapaliny: Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka 4 4 4 4
jádroviny, chmel, jabloně 6 6 6 6
maliník, ostružiník 6 6 6 6
jetel luční 4 4 4 4
nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny < 50 cm 4 4 4 4
okrasné rostliny > 50 cm 6 6 6 6
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka olejka 5 5 5 0
okrasné rostliny - venkovní použití 5 0 0 0
maliník, ostružiník 10 5 0 0
jetel luční 5 5 0 0
nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, okrasné rostliny < 50 cm 5 5 0 0
okrasné rostliny > 50 cm 5 5 5 0

Brambory: Doporučená dávka vody je 400-600 l/ha. Termín aplikace je kdykoliv mezi I. až III. larválním stadiem. 

Jádroviny: Termín aplikace u mšic je v případě škodlivého výskytu. 

Jabloň: V případě obaleče jablečného je termín aplikace podle signalizace. 

Chmel: Doporučený termín aplikace podle signalizace v závěru vegetativní růstové fáze, tj. od 2. dekády června do konce července. 

Okrasné rostliny: Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným mechanismem působení. Doporučujeme ověřit citlivost daného materiálu k přípravku v daných podmínkách na malém vzorku ještě před vlastním provozním ošetřením.

Paprika, rajče, okurka: Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným mechanismem působení. Maximálně 2 aplikace.

Řepka olejka: Přípravek se aplikuje v 200-400 l vody/ha. 

Aplikace proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému se provádí zpravidla v průběhu měsíce března až dubna podle signalizace. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace proti blýskáčku řepkovému se provádí podle signalizace v době prodlužovacího růstu až do začátku květu. Hlavní směr ochrany orientovat do období prvních dorostlých poupat na okrajích vrcholového květenství. Vyšší dávka z uvedeného rozpětí (0,1 kg/ha) se použije v případě silnějšího výskytu škůdce a má delší reziduální účinnost. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému se provádí v době plného kvetení porostů řepky olejky. V případě silnějšího výskytu šešulových škůdců nebo na počátku jejich výskytu k dosažení delší reziduální účinnosti se použije vyšší dávka uvedeného rozmezí. Střídat přípravky s odlišným mechanismem působení. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace přípravku nemá žádná omezení pro pěstování následných, náhradních, sousedních a jiných necílových plodin!

Další aplikační poznámky

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině
mák setý* 300 l/ha pozemní postřik 1x za rok
slunečnice* 300-500 l/ha postřik 1x v průběhu vegetačního období
peckoviny* 300-1000 l/ha Postřik nebo rosení (pozemní aplikace) 2x v průběhu vegetačního období
maliník, ostružiník** 200-1000 l/ha postřik, rosení 2x za vegetaci
jetel luční semenné porosty** 300-400 l/ha postřik 1x v plodině
nezemědělská půda, trávníky** 300-600 l/ha postřik, rosení 1x za rok
veřejně přístupné plochy, zahrady** 300-600 l/ha (až 1000 l/ha pro prostorové kultury) postřik, rosení 1x za rok

Mák setý*, slunečnice* :Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Peckoviny, třešeň, višeň, slivoň*: Způsob aplikace: postřik nebo rosení. Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Max. počet ošetření peckovin 2x v průběhu vegetačního období.

Maliník, ostružiník**: Aplikujte před květem do balonového stadia květu, a po sklizni.

Jetel luční semenné porosty**: Slámu z ošetřených porostů nelze zkrmovat. Termín ošetření: podle signalizace – před květem – první rozkvetlé hlávky. Při překročení prahu škodlivosti. 

Nezemědělská půda, trávníky, veřejně přístupné plochy, zahrady**: Ošetřené rostliny nesmí být použity k jídlu ani zkrmovány. Přípravek aplikujte v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob na ploše. Je-li to možné, je vhodné v průběhu aplikace objekt s plochou uzavřít nebo alespoň zajistit vhodné označení ošetřené plochy apod. (během aplikace).

*Poznámka pro použití v máku setém, v slunečnici, v peckovinách, v třešních, ve višních a v slivoních: Riziko případného poškození ošetřovaných plodin nese pěstitel (ošetřovatel). SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m k nezemědělské půdě.

**Poznámka pro použití v maliníku a ostružiníku, v jeteli lučnímu – semenné porosty, na nezemědělské půdě, trávnících, veřejně přístupných plochách a zahradách: Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Datum aktualizace

18.1.2018 00:00

registrační číslo 4053-7
účinná látka acetamiprid
biologická funkce insekticid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.