slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MOSPILAN ® 20 SP

Systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku (SP) určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin.

Působení přípravku

Mospilan 20 SP je systémově působící insekticid ze skupiny neonikotinoidů. Působí jako neurotoxikant, tzn.blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické membráně nervového systému živočišných škůdců. Přípravek působí systémově i translaminárně, prostupuje celým profilem listu. Účinkuje jako kontaktní a požerový jed ve velmi nízkých dávkách, má relativně rychlé počáteční působení v porostu. Vyniká dlouhodobým a vyrovnaným reziduálním účinkem proti širokému spektru živočišných škůdců rozhodujících zemědělských plodin. 
Spektrum živočišných škůdců citlivých k Mospilanu 20 SP

Řepka olejná

 • Krytonosec řepkový – Ceutorhynchus napi
 • Krytonosec čtyřzubý – Ceutorhynchus quadridens
 • Blýskáček řepkový – Meligethes aeneus
 • Krytonosec šešulový – Ceutorhynchus obstrictus

Jádroviny

 • Mšice jabloňová/jitrocelová – Aphis pomi/Dysaphis plantaginea
 • Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum
 • Obaleč jablečný - Cydia pomonella
 • Pilatka jablečná – Haplocampa testudinea
 • Zobonoska jablečná/ovocná – Coenorhinchus aequatus/Rhynchites bacchus
 • Květopas jabloňový – Anthonomus pomorum

Peckoviny

 • Pilatka švestková/žlutá – Haplocampa minuta/flava
 • Štítenka zhoubná - Quadraspidiotus perniciosus
 • Vrtule třešňová – Rhagoletis cerasi
 • Květopas peckový - Anthonomus rectirostris
 • Zobonosky - Rhynchitinae

Brambory

 • Mandelinka bramborová – Leptinotarsa decemlineata
 • Mšice broskvoňová – Myzus persicae
 • Mšice řešetláková – Aphis nasturtii

Chmel

 • Mšice chmelová – Phorodon humuli

Mák

 • Bejlomorka maková - Dasineura papaveris
 • Mšice maková - Aphis fabae
 • Krytonosec makovicový - Neoglocianus maculaalba

Zeleniny

 • Mšice zelná – Brevicoryne brassicae
 • Bělásek zelný/řepový/řepkový – Pieris brassicae/rapae/napi
 • Květilka zelná/cibulová/řepná – Delia radicum/antiqua/Pegomya betae
 • Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
 • Mšice broskvoňová/mšice bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii

Okrasné rostliny

 • Molice skleníková – Trialeurodes vaporarium
 • Mšice broskvoňová/bavlníková – Myzus persicae/Aphis gossypii
 • Puklice švestková – Eulecania corni
 • Vlnatka krvavá – Eriosoma lanigerum

Návod k použití

plodina škodlivý organizmus dávkování OL (dny) poznámka
brambor mandelinka bramborová 0,06 kg/ha 7 max. 1x 
jádroviny mšice, vlnatka krvavá

0,013 %

1000 l vody/ha

28 max. 1x 
jabloň obaleč jablečný

0,025 %

1000 l vody/ha

14 max. 1x 
chmel otáčivý mšice chmelová

0,008 %

2000 l vody/ha

42 max. 1x 
okrasné rostliny molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové 0,25 kg/ha (0,04 %) 3 max. 2x 
rajče pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02 %) 3 max. 2
paprika pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02%) 3 max. 2
okurka pouze ve skleníku mšice 0,125 kg/ha (0,02%) 3 max. 2
řepka olejka krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý 0,12 kg/ha AT max. 1
řepka olejka blýskáček řepkový 0,08-0,1 kg/ha AT max. 1
řepka olejka

bejlomorka kapustová,
krytonosec šešulový

0,12 kg/ha AT max. 1x

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

Rozšířené použití přípravku povolené dle §37 zákona č. 326/2004 Sb., a menšinové použití přípravku povolené dle čl 51 odst. 2 nařízení EX č. 1107/2009:

plodina škodlivý organismus dávkování OL poznámka
mák setý bejlomorka maková 0,150 kg/ha
300 lit. vody/ha
AT 1) od: 55 BBCH do 61 BBCH
3) podle signalizace, max. 1x
peckoviny štítenka zhoubná 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
AT 3) podle signalizace, v době hromadného rozlézání nymf,
max. 1x
třešeň, višeň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14 podle signalizace, nejpozději na počátku růstu plůdků,
max. 2x
třešeň, višeň květopas peckový 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14 podle signalizace, max. 1x 
třešeň, višeň vrtule třešňová 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha 
14 podle signalizace, max. 1x
slivoň zobonosky 0,25 kg/ha
300-1000 l vody/ha
14 podle signalizace, nejpozději na začátku růstu plůdků,
max. 1x
 slunečnice  potemník písečný 0,150 kg/ha
300-500 l vody/ha
AT   od BBCH10 do BBCH39
podle signalizace, max. 1x
 slunečnice  klopušky, třásněnky  0,150 kg/ha
300-500 l vody/ha
 AT  od BBCH 10 do BBCH65
podle signalizace, max. 1x
maliník ostružiník bejlomorka ostružiníková 0,25 kg/ha 49 ---
jetel luční semenné porosty nosatčíci rodu Apion 0,15 kg/ha AT ---

Aplikační poznámky

Maximální počet ošetření řepky olejky 3x v průběhu vegetace.

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.

Aplikační dávka pro chmel: 200-2000 l/ha.

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Dávkování postřikové kapaliny: Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
řepka olejka 4 4 4 4
jádroviny, chmel, jabloně 6 6 6 6
maliník, ostružiník 6 6 6 6
jetel luční 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
řepka olejka 5 5 5 0
okrasné rostliny - venkovní použití 5 0 0 0
maliník, ostružiník 10 5 0 0
jetel luční 5 5 0 0

Brambory: Doporučená dávka vody je 400-600 l/ha. Termín aplikace je kdykoliv mezi I. až III. larválním stadiem. Účinnost přípravku po aplikaci je 3-4 týdny. MOSPILAN 20 SP lze bez problémů používat ve směsi s fungicidními přípravky, např. proti plísni bramborové. (Použití přípravku MOSPILAN 20 SP v doporučené směsi nebylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a účinnosti pro takto ošetřenou plodinu. Při aplikaci každé směsi je nutné postupovat v souladu s § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na vyhlášku č. 327/2012 Sb., neboť jde o použití nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro včely.)

Jádroviny: Termín aplikace u mšic je v případě škodlivého výskytu. Přípravek je vhodný z hlediska účinku na dravého roztoče Typhlodromus pyri pro použití v rámci integrované ochrany rostlin v registrované dávce.

Jabloň: V případě obaleče jablečného je termín aplikace podle signalizace. Doporučená dávka vody je 300-1000 l/ha pro uvedené druhy škůdců v ovocnářství. Přípravek je vhodný z hlediska účinku na dravého roztoče Typhlodromus pyri pro použití v rámci integrované ochrany rostlin v registrované dávce.

Chmel: Doporučená dávka vody je 200-2000 l/ha. Doporučený termín aplikace podle signalizace v závěru vegetativní růstové fáze, tj. od 2. dekády června do konce července. Reziduální efekt přípravku je 50-60 dní.

Okrasné rostliny: Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným mechanismem působení. Doporučujeme ověřit citlivost daného materiálu k přípravku v daných podmínkách na malém vzorku ještě před vlastním provozním ošetřením.

Paprika, rajče, okurka: Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným mechanismem působení. Maximálně 2 aplikace.

Řepka olejka: Aplikace proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému se provádí zpravidla v průběhu měsíce března až dubna podle signalizace. Přípravek se aplikuje v  200-400 l vody/ha. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace proti blýskáčku řepkovému se provádí podle signalizace v době prodlužovacího růstu až do začátku květu. Hlavní směr ochrany orientovat do období prvních dorostlých poupat na okrajích vrcholového květenství. Vyšší dávka z uvedeného rozpětí (0,1 kg/ha) se použije v případě silnějšího výskytu škůdce a má delší reziduální účinnost. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému se provádí v době plného kvetení porostů řepky olejky. V případě silnějšího výskytu šešulových škůdců nebo na počátku jejich výskytu k dosažení delší reziduální účinnosti se použije vyšší dávka uvedeného rozmezí. Střídat přípravky s odlišným mechanismem působení. Maximálně 1 aplikace.

Aplikace proti šešulovým škůdcům řepky je doporučena v mimo letovém čase včel v pozdějších večerních hodinách!

Aplikace přípravku nemá žádná omezení pro pěstování následných, náhradních, sousedních a jiných necílových plodin!

Další aplikační poznámky

Mák setý*, ***: Dávka aplikační kapaliny: 300 l/ha. Termín aplikace: podle signalizace, BBCH 55-61. Způsob aplikace: pozemní postřik. Počet aplikací: max. 1x. Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.

Peckoviny, třešeň, višeň, slivoň*, ***: Způsob aplikace: postřik nebo rosení (pozemní aplikace). Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Max. počet ošetření peckovin 2x v průběhu vegetačního období.

Slunečnice*, ***: Způsob použití: postřik. Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 1x.

Maliník, ostružiník**: Max. 2x za vegetaci, před květem do balonového stadia květu, po sklizni. Dávka vody: 200-1000 l/ha. Přípravek se aplikuje postřikem schválenými postřikovači nebo rosiči.

Jetel luční semenné porosty*: Slámu z ošetřených porostů nelze zkrmovat. Dávka vody: 300-400 l/ha. Termín ošetření: podle signalizace – před květem – první rozkvetlé hlávky. Při překročení prahu škodlivosti. Max. 1x v plodině. Přípravek se aplikuje postřikem.

*Poznámka pro použití v máku setém, v peckovinách, třešních, višních, slivoních a slunečnici: Riziko případného poškození ošetřovaných plodin nese pěstitel (ošetřovatel).

**Poznámka pro použití v maliníku a ostružiníku a jeteli lučnímu – semenné porosty: Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5. nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

***Poznámka pro použití v máku setém, peckovinách, třešni, višni, slivoni a slunečnici: SPe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m k nezemědělské půdě.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 4053-7
účinná látka acetamiprid
biologická funkce insekticid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.