slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

NISSORUN ® 10 WP

Selektivní kontaktní akaricid ve formě smáčitelného prášku (WP) k hubení svilušek ve chmelu, révě vinné, okrasných rostlinách, okrasných dřevinách, jabloních a hrušních, v jahodníku, rybízu, angreštu, maliníku, ostružiníku, rajčeti, baklažánu, paprice, melounu, tykvi, okurkách a cuketách.

způsob Působení: 

NISSORUN 10 WP kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje. Zasažené svilušky kladou sterilní vajíčka, ze kterých se již nelíhne další generace. Přípravek se vyznačuje silným translaminačním účinkem, tzn., proniká velice rychle listy a hubí uvedená vývojová stadia škůdce na horních i spodních stranách. 

Spektrum účinnosti:

sviluška chmelová (Tetranychus urticae), sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

návod k Použití:

1) plodina, oblast použití 2) škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL (dny)

poznámka 1) k plodině 2)k ŠO 3)K OL 4)K DÁVKOVÁNÍ 5)UMÍSTĚNÍ 6)URČENÍ SKLIZNĚ

jabloň sviluška ovocná, sviluška chmelová 1 kg/ha 28 1) od: BBCH 51, do: 81 BBCH
hrušeň sviluška ovocná, sviluška chmelová 1 kg/ha 28 1) od: BBCH 51, do: BBCH 81
réva sviluška ovocná, sviluška chmelová 0,8 kg/ha 21 1) od: BBCH 15, do: BBCH 75
chmel otáčivý sviluška chmelová 1,5 kg/ha 28 1) od: BBCH 01, do: BBCH 59
okrasné rostliny, okrasné dřeviny sviluška ovocná, sviluška chmelová 0,8 kg/ha AT

1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) skleníky

okrasné rostliny, okrasné dřeviny sviluška ovocná, sviluška chmelová 0,8 kg/ha AT

1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) venkovní prostory

jahodník sviluška chmelová 1 kg/ha

1) od: BBCH 14, do: BBCH 97

5) skleníky

jahodník sviluška chmelová 1 kg/ha  3

1) od: BBCH 14, do: BBCH 97

5) venkovní prostory

rybíz, angrešt, maliník, ostružiník sviluška ovocná, sviluška chmelová 1 kg/ha  AT 1) po sklizni
rajče sviluška chmelová 1 kg/ha  3

1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) skleníky

paprika sviluška chmelová 0,8 kg  3

1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) skleníky 

baklažán sviluška chmelová 1 kg/ha 3

1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) skleníky

meloun, meloun vodní, tykev  sviluška chmelová  0,8 kg  3

 1) od: BBCH 14, do: BBCH 89

5) skleníky

okurka, okurka nakladačka, cuketa sviluška chmelová  0,8 kg  3

 1) do: BBCH 89

5) skleníky

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a sklizní
OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní.

upřesnění použití:

Plodina, oblast použití Dávka vody Způsob aplikace Max. počet aplikací v plodině Interval mezi aplikacemi
chmel otáčivý 700-3300 l/ha rosení max. 1x za rok
jabloň, hrušeň 500-1700 l/ha postřik, rosení max. 1x za rok
réva 400-1360 l/ha postřik, rosení max. 2x za rok 30 dní
okrasné rostliny, okrasné dřeviny 300-1600 l/ha postřik max. 1x za rok
angrešt, maliník, ostružiník, rybíz 1000 l/ha postřik, rosení max. 1x za rok
baklažán 600-2500 l/ha postřik max. 1x
cuketa 600-1600 l/ha postřik max. 1x
jahodník

200-2400 l/ha - pole

200-2000 l/ha - skleník

postřik max. 1x za rok
meloun, meloun vodní 1000-1500 l/ha postřik max. 1x
okurka 600-1600 l/ha postřik max. 1x
paprika 1000-2000 l/ha postřik max. 1x
rajče 600-2500 l/ha postřik max. 1x
tykev 1000-1500 l/ha postřik max. 1x

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin / menší ploše.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
angrešt, rybíz, maliník, ostružiník, réva 16 12  6 5
jabloň, hrušeň 25 18 14 6
chmel 30 25 16 10
okrasné rostliny a dřeviny < 50 cm, jahody 4 4 4 4
okrasné rostliny a dřeviny 50 - 150 cm 6 6 6 6
okrasné rostliny a dřeviny > 150 cm 25 16 12 5

Jabloň, hrušeň:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.
Rybíz, angrešt, maliník, ostružiník, réva:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 16 m.
Chmel:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.
Okrasné rostliny a dřeviny ˃ 150 cm:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 25 m.

Příprava postřikové kapaliny

Odvážené množství přípravku se rozmíchá v pomocné nádobě s vodou na řídkou kaši, vlije se do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou a za stálého míchání se nádrž doplní vodou na požadovaný objem.

DODATKOVÁ INFORMACE:

Přípravek má dlouhodobý účinek v porostu 50–70 dní, kdy je schopen udržet výskyt svilušky pod ekonomickým prahem škodlivosti.
Přípravek nehubí dravé roztoče Phytoseidae, je proto velmi vhodný k použití v systému integrované ochrany rostlin.

Jabloň, hrušeň: Nejefektivnější je ošetření na začátku líhnutí larev svilušky. Doporučené množství postřikové kapaliny: 500-1700 l/ha. Přípravek je použitelný s dravým roztočem Typhlodromus pyri – populace Chelčice. 
Vinná réva: Nejefektivnější je ošetření na začátku líhnutí larev ze zimních vajíček. Doporučené množství postřikové kapaliny: 400-1360 l/ha. Přípravek je použitelný s dravým roztočem Typhlodromus pyri – populace Mikulov. Interval mezi aplikacemi 30 dnů.                Chmel otáčivý: Doporučen pro první ošetření chmele, při prvním výskytu svilušky na spodních chmelových listech (obvykle od konce května do poloviny června). V závislosti na výšce chmele se používá 700-3300 lit. vody/ha.

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

registrační číslo 3598-5
účinná látka hexythiazox
biologická funkce insekticid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.