slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

ORTUS ® 5 SC

Selektivní kontaktní insekticid určený k ochraně jádrovin proti svilušce ovocné a k ochraně chmele proti svilušce chmelové.
Je formulován jako suspenzní koncentrát (SC).

Působení přípravku

Účinná látka fenpyroximát inhibuje NADH koenzym a mitochondriální NADH-Co Q reduktázu a snižuje výskyt morfologických změn v mitochondriích.
Fenpyroximát je účinná látka ze skupiny fenylpyrazolů, která výhradně působí jako kontaktní jed na všechna vývojová stadia svilušek, tj. vajíčka, larvy, nymfy a dospělce. Ovicidní účinnost je nejslabší. Protože přípravek neúčinkuje systémově ani nevykazuje fumigační nebo translaminární efekt, je k dosažení požadované účinnosti třeba zajistit plné pokrytí ošetřované plochy postřikovou kapalinou.

Spektrum účinnosti

sviluška chmelová (Tetranychus urticae), sviluška ovocná (Panonychus ulmi)

NÁVOD K Použití 

plodina/OBLAST POUŽITÍ škodlivý ORGANISMUS, JINÝ ÚČEL POUŽITÍ dávkOVÁNÍ, MÍSITELNOST OL (dnY) poznámka
jádroviny sviluška ovocná 0,05 %
1000 l vody/ha
AT 3) podle signalizace
chmel otáčivý sviluška chmelová

0,125 %
1500-2000 l vody/ha

21 3) podle signalizace

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Aplikační údaje

Maximální počet aplikací za vegetaci: 1x chmel; 2x jádroviny
Termín aplikace:
proti svilušce chmelové na chmelu otáčivém se ošetřuje podle signalizace, od BBCH 35 do BBCH 80
proti svilušce ovocné na jádrovinách se ošetřuje podle signalizace
Aplikační dávka vody: u chmele – 1500 - 2000 l/ha, u jádrovin – 1000 l/ha
Přípravek se aplikuje pozemně postřikem nebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
chmel 50 15 10 6
jádroviny 35 30 20 14

Aplikace do chmele:
S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám.
Aplikace do jádrovin:
(SPe2) Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (>3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 35 m.

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

registrační číslo 4087-0
účinná látka fenpyroximát
biologická funkce insekticid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.