slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Sumi-Alpha 5EW

Sumi-Alpha 5EW je insekticidní postřikový přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) k hubení žravých a savých škůdců v řepce olejce a obilninách.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

Sumi-Alpha 5EW je insekticid ze skupiny pyrethroidů (IRAC skupina 3A, modulátory sodíkových kanálů) obsahující účinnou látku esfenvalerát. Působí jako žaludeční jed proti savým a žravým škůdcům.

Esfenvalerát je v rostlinách nesystemický insekticid s částečně translaminárním účinkem. Působí na všechna vývojová stádia hmyzu.

NÁVOD k POUŽITÍ

Plodina Škodlivý organismus Dávkování OL (dny) Poznámka
řepka olejka krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý 0,1 l/ha 42 ---
řepka olejka blýskáček řepkový 0,15 l/ha 42 ---
řepka olejka krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,2 l/ha 42 ---
pšenice, žito, triticale, oves, ječmen

kohoutci rodu Oulema, mšice

0,1 l/ha 35 ---

DALŠÍ PODMÍNKY APLIKACE

Maximální počet aplikací v roce:

1x v řepce olejce

3x v obilninách

 Termín aplikace:

Podle signalizace, od začátku výskytu, proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému na řepce olejce při BBCH 30 - BBCH 35, proti blýskáčku řepkovému na řepce olejce při BBCH 50 - BBCH 55, proti krytonosci šešulovému a bejlomorce kapustové na řepce olejce při BBCH 60 - BBCH 65, proti kohoutkům rodu Oulema a mšicím na obilninách při BBCH 12 - BBCH 62.

 Aplikační dávka vody:

300-400 l vody/ha

Přípravek se aplikuje postřikem.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
obilniny, řepka olejka 4 4 4 4
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
obilniny, řepka olejka 5 0 0 0

REZISTENCE

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (esfenvalerát, alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermetrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další) po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

PŘÍPRAVA POSTŘIKOVÉ KAPALINY

Obsah přípravku v nádobě před otevřením řádně promíchejte protřepáním. Naplňte nádrž aplikátoru polovinou požadovaného množství vody. Za stálého míchání přidejte odměřené množství přípravku. Pak doplňte nádrž zbývajícím množstvím vody na stanovený objem.

Aplikační kapalinu neponechávejte v nádrži přes noc nebo po delší dobu.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.