slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

VAZTAK® ACTIVE

Postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze (ME) na bázi světlostabilního syntetického pyrethroidu určený k ošetření mnoha polních plodin, révy, okrasných rostlin a lesních porostů proti široké škále savých a žravých škůdců.

působení přípravku

Vaztak Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Účinkuje jako dotykový a požerový jed. Není systémovým přípravkem a je proto třeba dostatečného množství vody k zabezpečení dobrého krycího účinku ošetření. Přípravek je stabilní vůči světlu a má nízkou rozpustnost ve vodě, proto má dobrý reziduální účinek na povrchu listů. Povlak Vaztaku Active je odolný vůči dešti za předpokladu, že aplikační kapalina zaschne dříve, než začne pršet.

návod k použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL Poznámka
brambor mandelinka bramborová 0,25 l/ha 14 max. 2x
réva vinná obaleči 0,02% 21 max. 2x
kukuřice setá na zrno zavíječ kukuřičný 0,6 l/ha 84 max. 1x
bob na zrno třásněnky 0,25 l/ha 7 max. 2x
bob na zrno mšice 0,2 l/ha 7 max. 2x
hrách na zrno obaleč hrachový 0,25 l/ha 10 max. 2x
len setý dřepčíci 0,3 l/ha 49* max. 2x
len setý třásněnka lnová 0,5 l/ha 56* max. 1x
řepka olejka, hořčice bílá, zelenina brukvovitá blýskáček řepkový 0,2 l/ha AT 1) semenné porosty;max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá, zelenina brukvovitá krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý,
pilatka řepková
0,3 l/ha AT
řepka olejka, hořčice bílá blýskáček řepkový 0,2 l/ha 49 max. 2x
řepka olejka, hořčice bílá krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý,
pilatka řepková
0,3 l/ha 49 max. 2x
řepka olejka krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová 0,2 l/ha 49 max. 2x
zelenina brukvovitá
(jen vytvářející růžice a hlávky)
housenky 0,3 l/ha 10 max. 2x
ředkvička - semenné porosty pilatka řepková 0,3 l/ha AT max. 2x
pšenice, žito bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha 21 max. 2x
tritikale bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha 21 max. 2x ; pouze do začátku kvetení BBCH 50
ječmen, oves bejlomorka sedlová, mšice, kohoutci 0,2 l/ha 35 max. 2x
vojtěška -
semenné porosty
třásněnky, klopušky 0,4 l/ha AT max. 1x
smrk lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci
na smrku
1% AT 3) asanace/ příprava lapáků; max. 1x,
smrk lýkožrout smrkový, ostatní kůrovci
na smrku
0,6% AT 3) preventivně; max. 1 x,
jehličnany dřevokaz čárkovaný 2% AT 3) preventivně; max. 1 x
jehličnany dřevokaz čárkovaný 4% AT 3) asanace; max. 1 x
jehličnany klikoroh borový 1% AT 3) máčení; max. 1 x,
borovice, modříny,listnaté dřeviny okrasné kůrovci 0,6% AT 3) preventivně; max. 1x
borovice, modříny,listnaté dřeviny okrasné kůrovci 1% AT 3) asanace a příprava lapáků; max. 1

*OL jsou stanoveny pro len určený k potravinářským účelům
AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní nebo jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

aplikační poznámky

Termín aplikace: podle signalizace, od začátku výskytu.
Aplikační dávka vody:
200 – 600 l/ha (polní plodiny, zelenina)
200 – 1000 l/ha (prostorové plodiny)
Nejvyšší počet aplikací v roce:
2 x v bramborách, bobu, v hrachu na zrno, ve lnu (dřepčíci), v semenných porostech řepky olejky, hořčice bílé a zeleniny brukvovité, v brukvovité zelenině (jen vytvářející růžice a hlávky), v semenných porostech ředkvičky a v obilninách
1 x v ostatních plodinách

Preventivní postřik klád na skládkách proti lýkožroutu smrkovému, proti ostatním kůrovcům a proti dřevokazu čárkovanému se provádí zpravidla zádovým postřikovačem – spotřeba aplikační kapaliny – 5 l/m³.

Preventivní máčení zelených částí sazenic jehličnanů se provádí proti klikorohu borovému – spotřeba aplikační kapaliny – 20 l/1000 sazenic.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu pyretroidu (alfa-cypermetrin, beta-cyflutrin, bifentrin, deltametrin, cypermethrin, etofenprox, lambda-cyhalotrin, zeta-cypermetrin a další), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem anebo rosením.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)
kukuřice 20 10 6 4
brukvovitá zelenina 20 8 4 4
vojtěška 14 8 4 4
řepka ozimá 10 5 4 4
řepka jarní, hořčice 10 4 4 4
len 20 8 4 4
hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny 8 4 4 4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)
kukuřice nelze 15 10 3
vinná réva 15 10 5 5
brukvovitá zelenina a len 30 10 3 3
vojtěška, hrách, bob, brambor, jarní a ozimé obiloviny 10 5 3 0
hořčice a řepka 30 10 3 0

Při aplikaci do kukuřice, brukvovité zeleniny, řepky, hořčice a bramboru:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 30 m.

Při aplikaci do lnu:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m.

Při aplikaci do vinné révy, hrachu, bobu a ozimých obilovin:
Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 8 m.

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.