Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

KINVARA

s úpornými dvouděložnými se nepárá

Postřikový selektivní herbicidní přípravek k hubení dvouděložných plevelů v obilninách a v loukách. Formulační úprava: mikroemulze (ME).Výhody přípravku


Vynikající účinek i na hluboko kořenící plevele

Velmi široké aplikační okno

Nepřemožitelná trojkombinace

Působení přípravku

Přípravek je určený k postemergentnímu použití v době aktivního růstu plevelů při dostatečném pokrytí listové plochy. Do rostlin se dostává přes listy, je rychle rozváděn do vzrostných vrcholů a kořenů. Tři účinné látky obsažené v přípravku se vhodně doplňují a zajišťují účinnost na široké spektrum jednoletých a vytrvalých dvouděložných plevelů.

Citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, následně dochází k deformacím listů a lodyh (podvinutí), postupně ztrácejí svou přirozenou barvu a hynou.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: chrpa modrák, svízel přítula, heřmánkovec přímořský, heřmánkovec nevonný, rdesno svlačcovité, starček obecný, ambrozie peřenolistá, kokoška pastuší tobolka, hluchavka objímavá, rdesno červivec, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, šťovík tupolistý

Méně citlivé plevele: pryskyřník prudký

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

OBLIX 500 SC

Postřikový selektivní herbicid určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v cukrové řepě, krmné řepě a červené řepě salátové.

ARRAT

s plevely se nepárat

Selektivní herbicid proti dvouděložným plevelům v pšenici ozimé, ječmeni jarním a ozimém, v žitě ozimém, v kukuřici, v semenných porostech trav a v čiroku.

DUKE

výjimečný strážce vašich obilnin

Postřikový herbicidní přípravek k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě ozimém, tritikale ozimém, ječmeni jarním a travách na semeno.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz