Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Regulátory růstu

LOMIS

a obilí nezlomíš

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita a tritikale.Výhody přípravku


Zabraňuje poléhání

Funguje i za nízkých teplot

Zpevňuje buněčné stěny

Působení přípravku

Lomis omezuje syntézu giberelinů v rostlině. Gibereliny řídí zvětšování a prodlužování buněk. Jejich blokací dochází ke zkrácení výšky porostu a posílení stěny stébel. Výhodou Lomisu je jeho široké aplikační okno – od konce odnožování do konce sloupkování (BBCH 30 – 39). Při časné aplikaci zesílíme kořenový systém a zkrátíme báze stébel. Díky lepšímu zakořenění a vyvinutějšímu kořenovému systému si rostlina lépe osvojuje vodu a živiny z půdy.

Regulační efekt přípravku Lomis na rozdíl od jiných morforegulátorů není závislý na intenzitě slunečního záření. Účinně ovlivňuje růst již od 5˚C. Pokud je však vaším hlavním cílem zkrácení stébel, měli bychom Lomis aplikovat později ve fázi sloupkování.

V závislosti na druhu obilniny, náchylnosti odrůdy k polehnutí, úrovni dusíkatého hnojení a vývoji počasí volíme aplikační dávku v rozmezí 0,6-0,8 l/ha. Pokud spojíme aplikaci s fungicidem azolového typu, můžeme snížit aplikační dávku regulátoru Lomis o 0,1 l/ha. Výhodou Lomisu je variabilita dávkování a možnost jeho dělené aplikace podle aktuálních potřeb porostu.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Nebyly nalezeny žádné přípravky.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz