slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BIOSILD ®

Systémový fungicidní přípravek určený k moření osiva pšenice ozimé proti fuzariózám a má vedlejší účinnost proti sněti mazlavé pšeničné.
Je formulován jako suspenzní koncentrát pro moření osiva (FS).

působení přípravku

BIOSILD je systémový fungicidní přípravek na moření osiva s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Obsahuje dvě účinné látky: thiofanát-methyl a tetrakonazol, které chrání zrno na povrchu, i uvnitř proti širokému spektru houbových chorob (Ascomycetes, Deuteromycetes, Basidiomycetes).

návod k použití

plodina škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL (dny)

poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

4) k dávkování
5) umístění
6) určení sklizně

pšenice ozimá fuzariózy 1 l/t osiva AT 4) výsevek max 200 kg/ha

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

 Přípravek dosahuje vedlejší účinnosti proti sněti mazlavé pšeničné.

V případě předpokládaného silného infekčního tlaku nelze vyloučit snížení účinnosti.

aplikační poznámky

Příprava aplikační kapaliny

plodina, oblast použití dávka vody způsob aplikace max. počet aplikací v plodině
pšenice 20 l/t osiva moření 1x

Dávkou mořidla se rozumí množství přípravku, ulpělé po moření na ošetřeném osivu.Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.Ošetřené osivo má mít vysokou klíčivost a vzcházivost, nesmí být mechanicky poškozené.

 Na obalech (pytlích) musí být uvedena následující opatření ke zmírnění rizika při nakládání s osivem ošetřeným přípravkem Biosild:

Osivo namořeno přípravkem Biosild na bázi tetrakonazolu (ISO) a thiofanát-methylu (ISO). Namořené osivo nesmí být použito ke konzumním ani krmným účelům! Obaly (pytle) od namořeného osiva musí být řádně označeny, nesmí být použity k jiným účelům a musí být zlikvidovány ve schválených zařízeních.

Datum aktualizace

20.4.2017 00:00

registrační číslo 4929-0
účinná látka 1. thiofanát-methyl, 2. tetrakonazol
biologická funkce fungicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.