slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

MONCUT ® 40 SC

Fungicidní mořidlo určené na ochranu brambor proti kořenomorce bramborové.
Úprava: kapalný suspenzní koncentrát pro moření osiva (FS)

Působení přípravku

Moncut 40 SC je systémový fungicidní přípravek určený k moření bramboro vých hlíz proti kořenomorce bramborové (Rhizoctonia solani). Ošetření zabezpečí ochranu sadby i dceřiných  hlíz.

Návod k použití

plodina škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL (dny) poznámka
brambor kořenomorka bramborová 0,2 l/t AT -

AT - ochranná lhůta je dána mezi termínem aplikace a sklizní

Aplikační poznámky

Max. počet ošetření: 1x.
Ošetření se provádí formou ULV (ultra-low-wolume) postřiku před vysazováním brambor nebo při výsadbě brambor aplikátory umístěnými na sazeči. 
Při aplikaci je nezbytné zajistit rovnoměrné pokrytí hlíz po celém povrchu. 
Sadba musí být čistá, zdravá, bez mechanického poškození nebo příznaků hniloby. 
Přípravek lze aplikovat pouze technologickým postupem, platným pro daný typ aplikačního zařízení.
K zabránění úletu postřikové jíchy je třeba zařízení vybavit impregnovanou látkou.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

Další aplikační poznámky

Ošetření se provádí formou ULV (ultra-low-volume) postřiku před výsadbou brambor. Pro dosažení stabilní ochrany je nezbytné rovnoměrné pokrytí hlíz po celém povrchu. Doporučujeme mořící zařízení s válečkovými (kolejovými) dopravníky které zabezpečí otáčení hlíz. Hlízy musí být čisté a bez zbytků zeminy, tok hlíz je nezbytné zabezpečit pouze v jedné vrstvě. Doporučené ředění přípravku je 0,2 l přípravku Moncut 40SC + max. 2,0 l vody na 1 tunu sadby. Při postřiku je nutné zabránit úletu postřikové mlhy krytem mořícího zařízení z impregnované látky.
Ošetření se provádí při výsadbě brambor aplikátory umístěnými na sazeči. Přípravek se aplikuje na hlízy padající do brázdy. Sadba musí být čistá, zdravá, bez mechanického poškození nebo příznaků hniloby. Doporučené ředění je 0,2 l přípravku na 1 t hlíz v 60-80l vody na 1ha event.dávka 0,6 l přípravku na 1ha

Datum aktualizace

24.4.2017 00:00

registrační číslo 4835-0
účinná látka flutolanil
biologická funkce fungicid
více informací

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.