slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

BackRow

Adjuvant ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) pro zvýšení účinnosti půdních pesticidů (herbicidů), zlepšení vstřebávání aplikačních kapalin a zvýšení odolnosti proti dešti u všech plodin.

způsob Působení 

BackRow je adjuvant pro zlepšení vlastností aplikačních kapalin, snížení úletu při aplikaci. Zabezpečuje rovnoměrné pokrytí ošetřovaného povrchu půdy a zvyšuje absorpci účinné látky půdními částicemi. Zabezpečuje maximální biologickou účinnost herbicidů s reziduálním půdním účinkem, zejména při nepříznivých podmínkách. Je bezpečný pro rostliny. Adjuvant BackRow můžete použít s registrovanými přípravky na ochranu rostlin v souladu se schválenými podmínkami pro jejich použití.

Návod k použití

1) Plodina, oblast použití 2) Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost OL

Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL 4) k dávkování 5) umístění 6) určení sklizně

všechny plodiny zlepšení vlastností aplikačních kapalin 0,2 l/ha na podzim
0,4 l/ha na jaře
TM s povolenými herbicidy
AT 1) preemergentně
postemergentně

OL (ochranná lhůta) se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikuje
AT - jde o určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžaduje.

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ

Pomocný prostředek BackRow se používá s povolenými přípravky na ochranu rostlin (herbicidy) v souladu s návody na jejich použití.

Plodina, oblast použití Způsob aplikace
všechny plodiny postřik

Příprava APLIKAČNÍ kapaliny

Při přípravě aplikační kapaliny dbejte na důkladné vypláchnutí přípravku z obalu, aby nedocházelo ke snížení koncentrace při přípravě aplikační kapaliny.

Před použitím přípravek důkladně protřepejte.

Odměřené množství přípravku Backrow vlijte do nádrže postřikovače z poloviny naplněné vodou a spusťte míchání. Pak přidejte přípravek na ochranu rostlin a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou. Při aplikaci musí být zabezpečeno stálé promíchávání postřikové kapaliny. Před aplikací zkontrolujeme dávkování a činnost trysek. Připravenou postřikovou kapalinu je nutné bezodkladně spotřebovat.

Datum aktualizace

26.11.2018 00:00

registrační číslo 1774-0C
účinná látka Olej parafinový
biologická funkce adjuvant
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.