slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Spartan

SPARTAN je pomocný prostředek (adjuvant) ve formě ve vodě rozpustného koncentrátu (SL). Zvyšuje pokryvnost a absorpci ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou, umožňuje lepší distribuci postřikového přípravku a stabilizuje účinnost pesticidů.

Působení pomocného prostředku

Spartan je adjuvant (absorpční činidlo), zvyšuje pokryvnost a přilnavost aplikační kapaliny na ošetřené rostliny, zvyšuje distribuci a prostoupení postřikového přípravku. Zvyšuje odolnost aplikační kapaliny proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Zabezpečuje maximální biologickou účinnost pesticidů, podporuje účinnost růstových regulátorů. Je bezpečný pro rostliny.

Spektrum účinnosti

Spartan můžete použít v rámci TM s registrovanými herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a růstovými regulátory. Přípravek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy.

návod k Použití 

plodina, oblast použití škodlivý činitel, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL poznámka
všechny plodiny zlepšení smáčivosti aplikačních kapalin, zvýšení odolnosti proti dešti, zlepšení pronikání aplikačních kapalin 0,1-0,15% + TM s herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a růstovými regulátory --  použití včetně OL se řídí etiketou příslušného přípravku

Aplikační údaje

  • Spartan můžete použít v rámci TM s registrovanými herbicidy, fungicidy, insekticidy, akaricidy, desikanty a růstovými regulátory.
  • Koncentrace pomocného přípravku: 0,1-0,15%. Nižší koncentrace 0,1% je doporučována pro aplikaci s přípravkem na ochranu rostlin za standardních a optimálních podmínek v době při a těsně po aplikaci. Vyšší koncentrace 0,15% se doporučuje použít za ztížených podmínek při nebo těsně po aplikaci jako např. jestliže jsou očekávány srážky v časovém rozmezí 30 min.-1 hodina po aplikaci, za nižších teplot (méně než 4°C) nebo u plodin s voskovou povrchovou vrstvou (některé luskoviny, řepka olejná aj.), dále za použití extrémně alkalické vody (pH>10) aj.
  • Ochranná lhůta a podmínky použití se řídí podle přípravku na ochranu rostlin, ke kterému se pomocný prostředek Spartan přidává.
  • Přípravek je možno použít v kombinaci s listovými hnojivy. Při aplikaci nesmí být zasaženy kulturní rostliny ani jiné porosty v okolí ošetřované plochy. Přípravek se nepoužívá v případech, kdy je nebezpečí, že samotný přípravek na ochranu rostlin nebo listové hnojivo může způsobit problémy s tolerancí vůči ošetřované plodině. V těchto případech může být provedem test fytotoxicity na malé části pozemku nebo několika rostlinách. 
  • Spartan nesmí být použit ve směsi s močovinou.

Příprava aplikační kapaliny

Odpovídající množství pomocného prostředku vlijte do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou, po důkladném promíchání přidejte přípravek na ochranu rostlin a za stálého míchání doplňte nádrž na stanovený objem. Připravenou aplikační kapalinu je nutno spotřebovat ihned po její přípravě. Nekombinovat s jinými typy pomocných látek a smáčedel.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

registrační číslo 1691-0C
účinná látka alkylamine ethoxylate propoxylate
biologická funkce adjuvant
více informací

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.