slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

LOMIS ®

Regulátor růstu a vývoje ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita ozimého a tritikale.
Pouze pro profesionální uživatele.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

LOMIS je regulátorem růstu a vývoje k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita ozimého a tritikale.

návod k použití

plodina, oblast použití škodlivý organismus, jiný účel použití dávkování, mísitelnost OL (dny) poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale zvýšení odolnosti proti poléhání

1,5 l/ha

200-400 l vody/ha

AT 1) od 30 BBCH, do 39 BBCH
3) max. 1x

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace (poslední aplikace) a sklizní.

aplikační poznámky

Přípravek se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1x za sezónu v dané plodině.

Nepoužívejte v jakkoli poškozených či oslabených porostech.

Přípravek nelze používat, lze-li bezprostředně před nebo po postřiku očekávat mráz.

Jednotlivé odrůdy mohou v závislosti na stanovišti reagovat různě.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, jinak může dojít ke zkrácení jejich výhonků!

Je třeba se vyvarovat místního předávkování.

Nepoužívejte slámu pocházející z ošetřeného obilí jako substrát pro kulturní rostliny.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Přípravek se aplikuje postřikem.

Datum aktualizace

21.4.2017 00:00

ADR a obaly

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.