slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

KAISHI

KAISHI, pomocný rostlinný přípravek obsahuje aminokyseliny rostlinného původu, které jsou získávány šetrnou metodou enzymatické hydrolýzy.

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU

KAISHI obsahuje volné L-aminokyseliny. Aplikace přípravku slouží k překonání stresových a nepříznivých období a pro stimulaci vývoje rostlin.

NÁVOD K POUŽITÍ

Plodina Dávka Počet aplikací Termín aplikace
řepka olejka 2 l/ha 1-3 v období růstu do začátku kvetení
mák 2 l/ha 1-3 v období růstu do začátku kvetení
len 2 l/ha 1-3 v období růstu do začátku kvetení
sója 2 l/ha 1-3 v období růstu do začátku kvetení
slunečnice 2-3 l/ha 1-3 v období růstu do začátku kvetení
obilniny 2 l/ha 1-3 v období růstu ve směsi s pesticidy
kukuřice 2-3 l/ha 1-3 od 1. do 8. listu
řepa cukrová a krmná, červená řepa 2-3 l/ha 2-3 v průběhu růstu
brambory 2-3 l/ha 2-3 v průběhu růstu
fazole, bob, hrách 2-3 l/ha 1-3 v průběhu růstu
vojtěška 2-3 l/ha 2-3 10 dní po seči
réva vinná  2-3 l/ha 3-4 v průběhu vegetace, do tří týdnů před sklizní
ovocné sady (jádroviny, peckoviny) 2-3 l/ha 3-4 od fáze myšího ouška do konce růstu plodů
bobuloviny 2-3 l/ha 3 v průběhu růstu
jahody 3 l/ha 1-3 v průběhu růstu
luštěniny 2-3 l/ha 1-3 v průběhu růstu
zelené fazolové lusky 2-3 l/ha 1-3 v průběhu růstu
česnek, cibule 2-3 l/ha 1-3 v průběhu růstu
zelenina 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
cuketa 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
okurka 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
meloun 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
meloun vodní 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
rajče 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
paprika 2-3 l/ha 2-4 po přesazení
hlávkový salát 2-3 l/ha 3-4 po přesazení
květák 2-3 l/ha 3-4 po přesazení
brokolice 2-3 l/ha 3-4 po přesazení
okrasné rostliny 2-3 l/ha 3-4 v průběhu růstu
hydroponie 100-200 ml/1000 l --- v průběhu růstu

aplikační poznámky

KAISHI může být aplikován během vegetační sezóny. Aplikace je zvláště vhodná po postižení nepříznivými podmínkami (sucho, mráz, napadení škůdci a patogeny, aplikace pesticidů). Intervaly ošetření 10-15 dnů, přičemž je nezbytné použití dostatečného množství vody za účelem adekvátního pokrytí celé plochy listů.
Vzhledem ke své vysoké přilnavosti a penetrační schopnosti je doporučeno provést test kompatibility na malé ploše před aplikací formou tank-mixu s přípravky na ochranu rostlin.

Řepka olejka aplikace na podzim pro zlepšení odolnosti vyzimování. Aplikace na jaře při obnovení vegetace a ve fázi nasazování poupat společně s insekticidními ošetřeními.
Slunečnice, mák, len aplikace od pátého listu na začátku vývoje, pro překonání stresu po nepříznivých růstových pomínkách a stresu způsobeného herbicidy.
Sója – aplikace od pátého listu pro odstranění stresu způsobené herbicidy a během fáze nasazování poupat pro zvýšení výnosu.
Cukrovka, řepa krmná, červená řepa – aplikace od čtvrtého listu pro překonání stresu způsobené herbicidy a nepříznivými růstovými podmínkami. V době zapojování meziřádku pro zvýšení výnosu a obsahu cukru v bulvách.
Brambory - aplikace od 20 cm výšky rostlin pro překonání stresových podmínek na začátku vývoje, během nasazování poupat a začátku kvetení pro zvýšení množství tržních hlíz,
Obilniny – aplikace na podzim pro zlepšení odolnosti vyzimování. Aplikace na jaře pro regeneraci a na praporcový list společně s fungicidními ošetřeními.
Kukuřice - aplikace pro překonání stresových podmínek na začátku vývoje, pro překonání stresu, nebo odstranění stresu způsobené herbicidy.

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný.
Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).

Datum aktualizace

23.4.2018 00:00

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.