Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

TROY 480

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu (SL) k hubení dvouděložných plevelů v bobu, lnu, fazoli, bramborách a hrachu.Výhody přípravku


Účinek na široké spektrum plevelů

Prověřená látka

Ekonomické řešení pro luskoviny

Troy 480 je postemergentní kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, zejména heřmánky a rmeny. Je přijímán především listy s velmi malou translokací. Částečně je absorbován také kořeny s translokací xylémem.

Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, tedy ve fázi 2, max. 4 listů plevelů za předpokladu dodržení růstové fáze plodiny.

Spektrum účinnosti

Citlivé plevele: svízel přítula, peťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobol-ka, drchnička rolní

Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní

Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní, šťovíky

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

DUKE

výjimečný strážce vašich obilnin

Postřikový herbicidní přípravek k postemergentnímu hubení chundelky metlice, psárky polní, ovsa hluchého a dalších trav v pšenici, žitě ozimém, tritikale ozimém, ječmeni jarním a travách na semeno.

RANGO SUPER

nejrychleji proti travám

Postřikový selektivní herbicidní přípravek k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v mnoha plodinách.

SEMPRA

na podzim i na jaře, dvouděložné dokáže

Osvědčený herbicid do obilí s dlouhým reziduálním účinkem.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4
tel.: 261 090 282 - 6
sumiagro@sumiagro.cz