slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Slunečnice

Hybrid Registrace Ranost Typ hybridu Využití Vzrůst Odolnost poléhání Výnos nažek Výnos oleje Obsah oleje Hmotnost tisíce nažek Slupkatost Nouzové dozrávání Sclerotinia sclerotiorum Phoma macdonaldi Alternaria helianti Plasmopara helianthi Zdroj hodnocení Oblast pěstování Intenzita pěstování Doporučená dávka N (kg/ha) Výsev (r/m2) Balení (nažek/VJ) Doporučená cena (Kč/150K) Termín výsevu
stonek stonek stonek primární inf. sek. inf. odolnost k rasám
cm, AM 9–1, AM %, AM %, AM %, AM g % %, AM %, AM %, AM %, AM %, AM %, AM časný běžný pozdní

Vysvětlivky k tabulce

Rajonizace: P – pícninářská, B – bramborářská, O – obilnářská, Ř – řepařská, K – kukuřičná
Hodnocení AM: ne – 0, nízký – 1, nižší – 1+,střední – 2, vyšší – 2+, vysoký – 3, výjimečný – 3+