slovensky

Rychlé vyhledávání

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Označení přípravků na ochranu rostlin z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí

Přípravek Plodina Ochrana podzemních a povrchových vod Životní prostředí Vodní organismy Necílové rostliny Necíloví členovci Životní prostředí Kategorie uživatelů
ochranné pásmo II. stupně SPe1: Za účelem ochrany (podzemní vody/půdních organismů) neaplikujte tento přípravek vícekrát než SPe2: Za účelem ochrany (podzemní vody/ vodních organismů) přípravek neaplikujte … SPe3: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma … m vzhledem k povrchové vodě SPe2: Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < … m DO další omezení
Pozemky svažující se k povrchovým vodám
SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku SPe3: Neošetřené pásmo od okraje ošetřovaného pozemku
podzemní vody povrchové vody bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90%
Backrow - - Pomocný prostředek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, vodních organismů, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Bantux řepka olejka vyloučen vyloučen pro řepku jarní 1 x za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m řepka jarní: Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Bantux hořčice vyloučen vyloučen 1 x za 3 roky 5 m 4 m 4 m 4 m řepka jarní: Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Bantux zelenina brukvovitá vyloučen vyloučen 1 x za 3 roky 6 m 4 m 4 m 4 m řepka jarní: Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, aplikovat lze pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m. 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Barclay Gallup 360 všechny registrované plodiny --- vyloučen pro aplikaci na podzim pro dávku nad 5 l přípravku /ha --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m --- --- --- 5 m --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. BO
Barclay Gallup Hi-Aktiv všechny registrované plodiny ---- vyloučen pro aplikaci na podzim pro dávku nad 2,9 l/ha a pro aplikaci na jaře pro dávku nad 4,4 l/ha --- --- --- --- --- --- 5 m --- --- --- 5 m --- --- --- Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany vodních organismů, ptáků, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. BO
Beta-Team řepa ciukrová, řepa krmná - vyloučen 1 x za 3 roky 4 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suhozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroporganismů. BO
BIOSILD ® pšenice ozimá --- --- --- --- 4 m neoseté pásmo 4 m neoseté pásmo 4 m neoseté pásmo 4 m neoseté pásmo --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- SPe5: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců ošetřené osivo zcela zapravte do půdy; zajištěte, aby ošetřené osivo bylo na koncích výsevních řádků zcela zapraveno do půdy. SPE6: Za účelem ochrany ptáků/volně žijících savců odstraňte rozsypané ošetřené osivo. Přípravek nevyžaduje specifická oppatření z hlediska ochrany včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. PU
CYFLAMID ® 50EW pšenice, ječmen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
CYFLAMID ® 50EW jabloň, hrušeň --- --- --- --- 6 m 6 m 6 m 6 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
DIFCOR 250 EC jádroviny --- vyloučen --- --- 6 m --- --- --- --- --- --- 5 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů. BO
DIFCOR 250 EC celer --- --- --- --- --- --- --- --- 4 m 1 m --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů. BO
Ergon obilniny vyloučen vyloučen 1 x za 2 roky při aplikaci do oz. obilnin ječmen, pšenice - jarní aplikace 50 m 30 m 30 m 30 m ječmen, pšenice - jarní aplikace: 5 m 3 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suhozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroporganismů. BO
FEZAN ® PLUS pšenice ozimá vyloučen vyloučen --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. BO
Flexi - - BO
Galistop obilniny - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suhozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroporganismů. BO
Galistop kukuřice - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suhozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroporganismů. BO
Galistop louky a pastviny - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suhozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroporganismů. BO
Gamit 36 CS řepka olejka - - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Gamit 36 CS brambor - - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Gamit 36 CS hrách - - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Gamit 36 CS mák - - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
IMPULSE ® SUPER pšenice, ječmen vyloučen --- --- --- 7 m 4 m 4 m 4 m --- vyloučeno použití, lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce 10 m --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. PU
IMPULSE ® SUPER réva vinná vyloučen --- --- --- 16 m 10 m 7 m 6 m <16 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů. PU
Kabuki brambor - - 8 m 4 m 4 m 4 m < 8 m 20 m 10 m 5 m 5 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Kabuki sady - - 12 m 7 m 6 m 6 m < 12 m 20 m 10 m 10 m 5 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Kabuki réva vinná - - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
KANEMITE ® 15 SC chmel --- vyloučen --- --- 14 m 8 m 5 m 4 m <20 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. BO
MANDARIN obilniny --- vyloučen --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a mikroorganismů a necílových rostlin. PU
MARKATE 50 obilniny --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
MARKATE 50 brambor --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
MARKATE 50 řepka olejka --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
MARKATE 50 hrách --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
MARKATE 50 bob --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
MARKATE 50 řepa cukrová --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m Nebezpečný pro necílové členovce čeledi Syrphidae (pestřenkovití), Lycosidae (slíďákovití), Carabidae (štřevlíkovití) a dravé roztoče čeledi Phytoseiidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. Spe3 Za účelem ochrany necílových členovců dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. BO
Mitra řepa ciukrová - vyloučen - Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
MIXANIL ® brambor vyloučen vyloučen --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- vyloučeno použití --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
MONCUT ® 40 SC brambor vyloučen --- jednou za dva roky na stejném pozemku --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, necílových suchozemských rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. BO
MOSPILAN ® 20 SP brambor --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP řepka olejka --- ---- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- 5 m 5 m 5 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP jabloň, jádroviny --- --- --- --- 6 m 6 m 6 m 6 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP chmel --- --- --- --- 6 m 6 m 6 m 6 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP okrasné rostliny --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP paprika, rajče, okurka pouze ve skleníku --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP jetel luční --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- 5 m 5 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP maliník, ostružiník --- --- --- --- 6 m 6 m 6 m 6 m --- --- --- --- --- --- 10 m 5 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP peckoviny --- Vyloučen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m 5 m 5 m 5 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP slunečnice --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m 5 m 5 m 5 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
MOSPILAN ® 20 SP mák --- Vyloučen --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 5 m 5 m 5 m 5 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO, PU pro použití v maliníku a ostružiníku
Nisshin 4 SC kukuřice max. 40 g úč. látky/ha/rok 4 m Vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. 5 m 5 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
NISSORUN ® 10 WP réva vinná --- --- --- --- 16 m 12 m 6 m 5 m --- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzáleny od povrchových vod <16 m. --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP rybíz, angrešt, maliník, ostružiník --- --- --- --- 16 m 12 m 6 m 5 m --- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzáleny od povrchových vod <16 m. --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP chmel --- --- --- --- 30 m 25 m 16 m 10 m --- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzáleny od povrchových vod <30 m. --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP okrasné rostliny a dřeviny <50 cm --- --- --- --- 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP okrasné rostliny a dřeviny 50-100 cm --- --- --- --- 6 m 6 m 6 m 6 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP okrasné rostliny a dřeviny >150 cm --- --- --- --- 25 m 16 m 12 m 5 m --- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzáleny od povrchových vod <25 m. --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP jabloň, hrušeň --- --- --- --- 25 m 18 m 14 m 6 m --- Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzáleny od povrchových vod <25 m. --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP jahody --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
NISSORUN ® 10 WP zelenina --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin,. PU
Oblix 500 SC řepa cukrová, řepa krmná, řepa salátová červená - vyloučen 1 x za 3 roky 2 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
ORTUS ® 5 SC chmel není vyloučen není vyloučen --- --- 50 m 15 m 10 m 6 m S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. PU
ORTUS ® 5 SC jádroviny není vyloučen není vyloučen --- --- 35 m 30 m 20 m 14 m <35 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových suchozemských rostlin. PU
Paroli řepka olejka - vyloučen 8 m 4 m 4 m 4 m vyloučeno použití Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
Protugan 50 SC obilniny vyloučen vyloučen na písčité půdy s obsahem org. uhlíku < 1%, na půdy s obsahem jílu více než 30% a v období mezi 1.6.-1.3., neaplikovat na půdách odvodňovaných podzemní drenáží. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových rostlin. PU
Quad-Glob 200 SL - vyloučen pro vikev Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel a to nejpozději do dvacáté třetí hodiny. Použití se řídí vyhláškou č. 327/2004Sb. v platném znění. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptáků, suchozemských obratlovců, necílových členovců, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Sempra obilniny ozimné - - 5 m 4 m 4 m 4 m vyloučen na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám, na těchto pozemcích lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 5 m. 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, ostatních suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganiosmů a mikroorganismů. PU
Sempra obilniny jarní - - 4 m 5 m 0 m 0 m 0 m Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, ostatních suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganiosmů a mikroorganismů. PU
SOLEIL ® pšenice ozimá vyloučen --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptáků, ostatních suchozemských obratlovců, včel, ostatních necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. PU
Spartan - - Pomocný prostředek je pro vodní organismy vysoce toxický. Pomocný prostředek nevyžaduje z hlediska ochrany včel klasifikaci. Použití pomocného prostředku Spartan z hlediska ochrany ostatních necílových organismů se řídí přípravkem, s nímž je pomocný prostředek aplikován. BO
Sumimax pšenice ozimá - - 10 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Sumimax sója - - 4 m < 20 m Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Toil - - BO
TOPSIN ® M 500 SC obilniny --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganiosmů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
TOPSIN ® M 500 SC cukrovka --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganiosmů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
TOPSIN ® M 500 SC řepa krmná --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganiosmů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
TOPSIN ® M 500 SC řepka olejka --- --- --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganiosmů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
TOPSIN ® M 500 SC slunečnice --- vyloučen --- --- 4 m 4 m 4 m 4 m <4 m --- --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců (kromě včel), půdních mikroorganiosmů a půdních makroorganismů a necílových suchozemských rostlin. BO
Troy 480 brambor - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Troy 480 hrách - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Troy 480 bob - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Troy 480 fazol - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Troy 480 len - vyloučen Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, vodních organismů, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních makroorganismů, půdních mikroorganismů a necílových rostlin. BO
Vaztak Active řepka olejka - - 10 m řepka j.: 4 m, řepka oz.: 5 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30m. 30 m 10 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active hořčice - - 10 m 4 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30m. 30 m 10 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active kukuřice - - 20 m 10 m 6 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30m. nelze 15 m 10 m 3 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active zelenina brukvovitá - - 20 m 8 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30m. 30 m 10 m 3 m 3 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active brambor - - 8 m 4 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <30m. 10 m 5 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active hrách - - 8 m 4 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m. 10 m 5 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active bob - - 8 m 4 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m. 10 m 5 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active réva vinná - - Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m. 15 m 10 m 5 m 5 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active obilniny - - 8 m 4 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <8 m. 10 m 5 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active len - - 20 m 8 m 4 m 4 m Za účelem ochany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (více nebo rovno 3°svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <20 m. 30 m 10 m 3 m 3 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
Vaztak Active vojtěška - - 14 m 8 m 4 m 4 m 10 m 5 m 3 m 0 m Aplikujte až po skončení letové aktivity včel. Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, necílových rostlin, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. PU
YAMATO ® pšenice, ječmen, žito, tritikale ---- vyloučen --- --- 6 m 4 m 4 m 4 m --- vyloučeno použit, lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce 15 m --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
YAMATO ® řepka olejka --- vyloučen --- --- 6 m 4 m 4 m 4 m --- vyloučeno použití, lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce 20 m --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU
YAMATO ® cukrovka, řepa krmná --- vyloučen --- --- 5 m 4 m 4 m 4 m --- vyloučeno použití, lze aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce 20 m --- --- --- --- --- --- --- --- Přípravek nevyžaduje specifická opatření z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, včel, necílových členovců, půdních mikroorganismů, půdních makroorganismů a necílových rostlin. PU

Kategorie uživatelů: PU profesionální uživatel, BO bez omezení
Ochrana podzemních a povrchových vod: – není vyloučen, bez omezení