Herbicidy

BANTUX

léty prověřená klasika
Selektivní herbicid k hubení jednoděložných a dvouděložných plevelů v řepce olejce, hořčici bílé a brukvovité zelenině.
Vynikající selektivita
PRE a cPOST aplikace
Široký plevelohubný záběr

Bantux je přijímán především kořenovým systémem vzcházejících plevelů. Herbicid působí odumření plevelů před nebo krátce po vyklíčení. Vzešlé plevele Bantux částečně přijímají listy (fáze děložních listů).

Pro spolehlivou účinnost je dostatečná půdní vlhkost. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek naplno dostaví při pozdějších srážkách. Efektivitu můžeme výrazně zlepšit TM s adjuvantem BackRow (0,2 l/ha).

Bantux je velmi dobře snášen všemi odrůdami řepky ozimé.

Po sklizni řepky olejky je pěstování následných plodin bez omezení. Jako náhradní plodiny po zaoraném porostu lze na jaře pěstovat jarní obilniny, jarní řepku olejku, brambory, cukrovku, kukuřici.

Citlivé plevele: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléč rolní, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, plevele heřmánkovité, rdesno červivec, lebedy, mák vlčí, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec rolní.

Dokumenty

Herbicidy