Doporučení

Označení CLP a omezení použití CP

Ne všechny přípravky na ochranu rostlin můžeme aplikovat bez omezení. Jak je to s ochrannými vzdálenostmi nebo možností použití v ochranném pásmu II. stupně podzemních či povrchových vod?

Označení CLP a omezení použití přípravků, 2024 (pdf)

Doporučení