Regulátory růstu

LOMIS

a obilí nezlomíš
Regulátor růstu a vývoje k omezení poléhání ozimé pšenice, ozimého ječmene, žita a tritikale.
Zabraňuje poléhání
Funguje i za nízkých teplot
Zpevňuje buněčné stěny

Regulátor růstu a vývoje rostlin Lomis s účinnými látkami prohexadion a mepikvát efektivně zvyšuje odolnost proti poléhání zbytňováním buněčných stěn (ukládá se více ligninu), pomáhá rozvoji kořenového systému (časné aplikace) a zkracuje délku internodií. Prohexadion snižuje hladinu růstových hormonů giberelinů, což zpomaluje růst ošetřených rostlin. Mepikvát omezuje prodlužování buněk a buněčného dělení, čímž inhibuje syntézu giberelinů.

Lomis má v porovnání s regulátory s jinými účinnými látkami několik výhod. Funguje již za nízkých teplot (od 7 °C), k nástupu účinku nepotřebuje sluneční svit, ovlivňuje metabolismus rostliny po dlouhou dobu (14 dnů) a je velmi šetrný k ošetřovaným plodinám.

Při sólo aplikaci plně dostačuje dávka 0,6–0,8 l/ha (dle výživového stavu porostu a průběhu počasí).

V případě použití v TM v T1 aplikaci s fungicidem obsahujícím úč. látku prothioconazole nebo tebuconazole lze dávku snížit o 0,1 l/ha.

Lomis se aplikuje od fáze počátku sloupkování (BBCH 30) do fáze plně vytvořeného praporcového listu (BBCH 39), a to maximálně 1× za sezónu v dané plodině.

Pro dosažení spolehlivého účinku je důležité zajistit odpovídající hodnotu pH postřikové jíchy (< 7).

Dokumenty

Regulátory růstu