Fungicidy

MANDARIN GOLD

životabudič vašich obilnin
Fungicid k dlouhodobé ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám. Kromě ochrany před patogeny významně pozitivně ovlivňuje fyziologické procesy v rostlinách a zlepšuje jejich výnos.
Funficidní ochrana až šest týdnů
Vyšší výnos díky větším a zdravějším listům
Zlepšuje schopnost odolávat suchu

Kombinovaný fungicid Mandarin Gold (bixafen, prothioconazole) slouží k ochraně proti houbovým chorobám stébel, listů a klasů obilnin. Vyznačuje se protektivním, kurativním a reziduálním působením. Odlišně působící účinné látky se v účinnosti přípravku vzájemně podporují a doplňují.

Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin. Je akropetálně transformován, translaminárně rozváděn a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia houbových chorob.

Mandarin Gold má excelentní širokospektrální účinnost a vykazuje dlouhodobé působení. Ošetřené obilniny ochraňuje až 6 týdnů. Nezanedbatelný je i jeho pozitivní přínos ve smyslu fyziologie rostlin. Ovlivňuje hospodaření s vodou, což umožnuje rostlinám lépe odolávat stresu ze sucha a po srážkách rychleji zregenerovat. Významný je jeho vliv na rozvoj zdravé listové plochy zejména při aplikaci na praporcový list. Navýšení asimilační plochy nevyhnutelně vede k navýšení výnosu. Zlepšuje všechny klíčové parametry komodit (objemová hmotnost, HTZ, podíl zrna nad sítem, atd.).

Díky výše uvedeným vlastnostem Mandarin Gold přináší navýšení výnosu i v případě velmi nízkého tlaku patogenů. Investice do ošetření se vždy vyplatí.

Spektrum účinnosti: padlí travní, rez pšeničná, helmintosporióza pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, stéblolam, rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječmene, rez žitná. Mandarin Gold vykazuje významný vedlejší efekt na ramulárii.

Ideální načasování aplikace u pšenic je postřik praporcového listu, u ječmenů vlivem časnějšího nástupu patogenů může být požadavek na aplikaci časnější. Řiďte se aktuálním stavem porostu. Aplikujte preventivně nebo co nejdříve na počátku výskytu choroby. Ošetření neprovádějte při teplotách nad 25 °C a za intenzivního slunečního svitu.

Dokumenty

Fungicidy