Fungicidy

MANDARIN

životabudič nejen vašich obilnin
Fungicid k dlouhodobé ochraně obilnin proti listovým a klasovým chorobám. Kromě ochrany před patogeny významně pozitivně ovlivňuje fyziologické procesy v rostlinách.
Dlouhodobá a spolehlivá ochrana proti všem chorobám
Větší a zdravější listy znamenají vyšší výnos
Výrazně zlepšuje schopnost odolávat suchu

Mandarin po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován, translaminárně rozváděn a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia houbových chorob. Vyznačuje se dlouhodobou účinností (až 6 týdnů), působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a také eradikativní účinek.

Mandarin účinkuje proti širokému spektru patogenů v obilninách (pšenice, ječmen, žito, tritikale). Kontroluje braničnatku pšeničnou, plevovou, padlí travní, fuzariózy klasů, rzi, rhynchosporiovou a hnědou skvrnitost, má významnou vedlejší účinnost na helmitosporiózu pšenice a ramuláriovou skvrnitost ječmene.

Účinná látka bixafen velice pozitivně ovlivňuje fyzilologii ošetřených rostlin. To se projevuje nárůstem asimilační plochy, zvětšenou schopností odolávat stresu ze sucha a následnou rychlejší regenerací suchem stresovaných rostlin po dešťových srážkách. Tyto vlastnosti zajišťují nárůst výnosu u ošetřených obilnin i v případě, kdy nedojde k infekci patogeny, tzn. investice do fungicidu Mandarin je vždy zisková.

Termín aplikace:
listové choroby: pšenice, ječmen, žito, tritikale: BBCH 30–59, tj. konec odnožování až po konec metání
fuzariózy klasů: pšenice: BBCH 61–65, jarní ječmen – BBCH 59–61

Ošetření neprovádějte při teplotách nad 25 °C a za intenzivního slunečního svitu.

Dokumenty

Fungicidy