Mořidla

MONCUT 40 SC

moření levně a spolehlivě
Moncut 40 SC je systémový fungicidní přípravek určený k moření bramborových hlíz proti vločkovitosti bramboru.
Spolehlivý účinek
Atraktivní cena
Ochrana sadby i dceřiných hlíz

Moncut je cenově nejvýhodnější moření brambor na trhu. Poskytuje systémový protektivní a kurativní účinek. Jedná se o nejúčinnější ochranu proti zdroji infekce na hlízách.
Moncut 40 SC zabezpečí ochranu sadby i dceřiných hlíz.

Ošetření se provádí formou ULV (ultra-low-volume) postřiku před výsadbou brambor. Pro dosažení stabilní ochrany je nezbytné docílit rovnoměrného pokrytí hlíz po celém povrchu. Doporučujeme mořící zařízení s válečkovými (kolejovými) dopravníky, které zabezpečí otáčení hlíz. Hlízy musí být čisté a bez zbytků zeminy. Je nezbytné zabezpečit tok hlíz pouze v jedné vrstvě.
Doporučené ředění přípravku: 0,2 l přípravku Moncut 40 SC s max. 2,0 l vody na 1 tunu sadby.

Ošetření lze provést také při výsadbě brambor aplikátory umístěnými na sazeči. Přípravek se aplikuje na hlízy padající do brázdy. Sadba musí být čistá, zdravá, bez mechanického poškození nebo příznaků hniloby.
Doporučené ředění přípravku je 0,2 l přípravku na 1t hlíz v 60–80 l vody na 1 ha, eventuelně dávka 0,6 l přípravku na 1 ha.

Dokumenty

Mořidla