Herbicidy

PARSAN 500 SC

léty prověřená klasika
Selektivní herbicid k hubení jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé a jarní a hořčici.
Vynikající selektivita
PRE a cPOST aplikace
Široký plevelohubný záběr

Parsan 500 SC je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Vzešlé plevele ho částečně přijímají také listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení.

Spolehlivě hubí plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je Parsan 500 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky.

Řepka ozimá

Aplikace se provádí PRE nebo POST, když se objeví první plevele ve fázi děložních listů bez ohledu na růstovou fázi řepky. Řepka se ošetřuje maximálně do fáze 8 vyvinutých listů (BBCH 18).

Hořčice a řepka jarní:

Aplikace se provádí do dvou dnů po zasetí.

Dokumenty

Herbicidy