Aktuality

Fungicid proti skvrničnatce řepné prověřený praxí

Dvousložkový fungicid Yamato byl nejprve zaregistrován k ochraně ozimých obilnin a řepky ozimé. Zemědělská praxe však jeho účinné látky už v minulosti používala k fungicidní ochraně cukrovky. Nebylo tedy žádným překvapením, že o rok později bylo možné Yamato používat oficiálně i do této plodiny.

V roce 2015 představila společnost Sumi Agro nový dvousložkový fungicid Yamato. Zaregistrován byl nejdříve v ochraně ozimých obilnin a řepky ozimé. Zemědělská praxe však jeho účinné látky už v minulosti používala k fungicidní ochraně cukrovky. Nebylo tedy žádným překvapením, že o rok později bylo možné Yamato používat oficiálně i do této plodiny.

 

Yamato (thiophanate-methyl, tetraconazole) bylo v cukrovce zaregistrováno proti skvrničnatce a větevnatce řepné. Je možné ho používat jedenkrát za sezónu v dávce 1,25 – 1,5 l/ha. Svým složením cílí především do T2 aplikací. Mezi jeho nesporné přednosti patří, že vyniká jak kurativním, tak protektivním účinkem. Opomenout nesmíme ani cenu, za kterou dokážete kvalitní a spolehlivé ošetření provést. A to je v turbulentní době, která panuje v oblasti pěstování cukrovky, nesporná výhoda.

O jak spolehlivý fungicid se jedná, svědčí jeho dlouholeté výsledky v různých pokusech. Po několikaleté sérii pokusů a porovnávání s ostatními fungicidy je evidentní, že Yamato patří ke špici fungicidní nabídky. To ostatně potvrzuje i jeho stále narůstající obliba aplikací na provozních plochách. A právě na jeden takový podnik jsem se vypravil do Kojetína k Ing. Antonínu Koutnému do Agro-družstva Morava, aby se s námi podělil o své zkušenosti s tímto přípravkem.

Můžeš nám stručně představit Váš podnik?

Agro-družstvo Morava se nachází v jižní části okresu Přerov, v nadmořské výšce kolem 200 m v řepařské výrobní oblasti. Hospodaříme na 1246 ha zemědělské půdy, z toho je orné 1210 ha. Cukrovku pěstujeme na 152 ha. V osevním postupu máme dále pšenici ozimou, ječmen jarní, řepku ozimou a kukuřici.  Z živočišné výroby nám zůstal výkrm prasat. Také vlastníme bioplynovou stanici s výkonem 1,2MWh, s kterou vytápíme část Kojetína. Jsme členem skupiny Spearhead Czech, která jen v České republice hospodaří na cca 26 tis. ha zemědělské půdy.

Když se vrátíme do historie přípravku Yamato, jak jsi s ním začínal?

Obě účinné látky jsem znal už dříve. V prvním termínu jsem proti skvrnatičce řepné aplikoval strobilurinový přípravek s azolem a pro druhé termíny používal právě thiophanate-methyl v Topsinu v tank-mixu s účinnou látkou tetraconazole. Hlavně Topsin měl pro mě velký význam v boji proti rezistentním kmenům cerkospory, protože se jedná o jinou skupinu úč. látek. Ocenuji i jeho stop efekt, že dokáže tuto chorobu zastavit, pokud se už v porostu při druhém termínu aplikace vyskytuje. Když se tedy poprvé objevilo Yamato, použili jsme ho hned na celou výměru, a to se nezměnilo dodnes.

 

Jaké jsou tedy tvoje zkušenosti po 3 letech používání tohoto přípravku? Co bys na něm hlavně ocenil?

Proti dřívějším letům mi odpadlo míchání u postřikovače na poli a tím pádem i riziko chyby, ať už špatně zvolenou dávkou nebo jejich záměnou. Nakupuji pouze jeden, kompaktní přípravek, dokonale rozmíchaný. Používám dávku 1,5 l ha. Překvapila mě i investice do Yamata. Vychází levněji než nákup těchto dvou látek zvlášť. Velkou výhodou Yamata je i možnost použití v OP II. stupně podzemních vod. Takže s ním určitě počítám na celou výměru i pro tento rok.

 

Věříme, že tak jako v Kojetíně, máte i vy pozitivní zkušenosti s fungicidem Yamato. A pokud ještě ne, vsaďte si na něj v letošní sezóně. Vaši cukrovku rozhodně ochrání.

Aktuality