Aktuality

Herbicidní ošetření ozimých obilnin

Vítězství nad plevely

Komplexní plevelohubné řešení v ozimých obilninách včetně rezistentní chundelky metlice a problematických trávovitých plevelů (lipnice roční, psárka polní, sveřepy, aj.)

Vítězství nad plevely v obilninách – leták

Aktuality