Aktuality

Katalog přípravků na ochranu rostlin 2024

Do další sezóny vstupujeme s tradičními a spolehlivými přípravky na ochranu rostlin, ale také přinášíme celou řadu novinek.

ONLINE KATALOG K PROHLÍŽENÍ

KATALOG PŘÍPRAVKŮ 2024 (pdf)

Průlomem ve fungicidní ochraně se stává novinka ROMEO. Fungicid, který vyolává vnitřní preventivní obranné mechanizmy rostlin a systémovou rezistenci proti listovým houbovým chorobám, zejména proti padlí, peronosporám, botrytidám, hlízence a strupovitostem. Vyvolaná zvýšená odolnost fungicidem ROMEO se projevuje i v nezasažených částech rostlin.

Neviditelným, ale vysoce účinným ochráncem řepky se stává fungicid BONTOC s účinnou látku boscalid. Bontoc vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn., že chrání rostlinu před napadením, ale také krátce po infekci (před projevem příznaků choroby). Vhodné je použití fungicidu Bontoc v TM s azolovými přípravky, jako je například Protiostar nebo Metsuko, které navíc poskytuje morforegulační účinek. Bontoc lze velmi dobře využít i v TM s fungicidem Romeo, který má zcela ojedinělý mechanizmus účinku.

Dvojkombinace úspěšných herbicidních látek vynikne v novince GALGONE XL. Přípravek působí systémově proti vzešlým dvouděložným plevelům. Mimořádnou výhodou je možnost jeho použití až do fáze plně vyvinutého praporcového listu obilnin. Účinek herbicidu se díky rychlému vstřebávání plevely projevuje již 1–2 dny po aplikaci. K jejich úplnému odumření dochází během dvou až třech týdnů.

Tradičním herbicidním řešením v řepce olejce ozimé, jarní a hořčici je účinná látka metazachlor. V letošním roce zařazujeme do portfolia PARSAN 500 SC. Obsahuje 500 g/l účinné látky. Parsan lze velmi dobře využít jako PRE řešení v TM s herbicidem Gamit 36 CS nebo jako cPOST řešení v TM například s herbicidem Belkar.

Herbicidem k hubení jednoletých plevelů zejména pak obtížných trávovitých v ozimých obilninách je VULCANUS SC. Jedná se o selektivní herbicid s nejvyšším obsahem účinné látky flufenacet (600 g/l) na trhu. Vulcanus SC je přijímán hlavně kořenovým systémem, hypokotylem a klíčícími výhonky. Nejvhodnějším termínem aplikace je PRE nebo cPOST ošetření porostů.

Aktuality