Herbicidy

GALGONE XL

plevele zmizí beze stopy
Dvousložkový systémový postemergentní herbicid k hubení dvouděložných plevelů v ozimých a jarních obilninách. Přípravek lze použít až do fáze plně vyvinutého praporcového listu obilnin.
Široké aplikační okno
Rychle viditelný účinek
Variabilita dávkování

GALGONE® XL obsahuje fluroxypyr (100 g/l) a florasulam (2,5 g/l). Přípravek působí systémově proti vzešlým dvouděložným plevelům. Lze jej použít až do fáze plně vyvinutého praporcového listu obilnin.
Účinek herbicidu se díky rychlému vstřebávání plevely projevuje již 1–2 dny po aplikaci. K jejich úplnému odumření dochází během dvou až třech týdnů. Ideální nástup účinku herbicidu GALGONE® XL probíhá při teplotách 15–25 °C, při dostatečné půdní vlhkosti a během aktivního růstu plevelů. Teploty v rozmezí 5–15 °C projev účinku zpomalují, avšak bez vlivu na efektivitu zásahu.
GALGONE® XL je velice tolerantní vůči pěstovaným obilninám.

GALGONE® XL v případě jarní aplikace nemá omezení použití v OP II. stupně povrchových a podzemních vod.

Dokumenty

Herbicidy