Herbicidy

TRICLO

nesmlouvavá trojice
Selektivní herbicid k preemergentnímu ošetření řepky olejky ozimé proti jednoděložným jednoletým a dvouděložným jednoletým plevelům.
Ověřené účinné látky
Vyvážená kombinace
Široké plevelohubné spektrum

Herbicid Triclo obsahuje tři účinné látky (quinmerac, clomazone, metazachlor) s odlišným mechanismem působení. Přípravek proniká do rostlin především přes kořeny, hypokotyly, částečně listy.

Po aplikaci přípravku Triclo citlivé rostliny neklíčí, případně po vyklíčení blednou a zasychají. Prostředek je přijímán zejména kořeny klíčících plevelů, což nakonec vede k jejich odumírání jak ve fázi klíčení, tak ve fázi semenáčků.

Kombinace těchto účinných látek, které mají odlišný mechanizmus působení, zajišťuje široké spektrum herbicidní účinnosti a umožňuje optimalizaci hubení plevelů a zároveň udržení vysoké rezistence pěstovaných rostlin vůči účinným látkám obsažených v prostředku.

Spektrum účinnosti:
1,5 l/ha
Citlivé plevele: rozrazil perský, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, heřmánek pravý, svízel přítula, psárka polní, lipnice roční
Méně citlivé plevele: chrpa modrá, merlík bílý

1,8 l/ha
Citlivé plevele: rozrazil perský, hluchavka nachová, ptačinec žabinec, kokoška pastuší tobolka, heřmánek pravý, svízel přítula, pomněnka rolní, starček obecný, mák vlčí, hulevník lékařský, penízek rolní, rozrazil břečťanolistý, heřmánkovec nevonný, konopice polní, chrpa modrá, psárka polní, lipnice roční
Méně citlivé plevele: merlík bílý, violka rolní, kakost maličký

Aplikační upozornění:
Vzhledem k obsahu účinné látky clomazone je možná pouze PRE aplikace do třech dnů po zasetí. K hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, spolehlivé účinnosti se dosáhne při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Herbicidní film vzniklý po aplikaci přípravku nesmí být porušen zpracováním půdy. Semena řepky musejí být zakryta 1,5-2 cm zeminy. Pokud po aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné přechodné poškození ošetřovaného porostu.

S úspěchem lze použít adjuvant BackRow (0,2 l/ha), který omezuje pohyb clomazonu půdním profilem.

Doporučené dávkování: 1,6–1,8 l/ha. Neaplikujte plnou registrovanou dávku 2,5 l/ha

Následné/náhradní plodiny:
Obilniny lze vysévat po 8 měsících od aplikace přípravku. Ostatní jarní plodiny lze pěstovat po 5,5 měsících.

Dokumenty

Herbicidy