Aktuality

KABUKI – informace

Přípravek na ochranu rostlin KABUKI je herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k desikaci brambor, a pro likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích.

Přípravek na ochranu rostlin KABUKI je herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) určený k desikaci brambor, a pro likvidaci kořenových výmladků v sadech a ve vinicích.

Aktuality