Aktuality

Když FUNGICID není pouze FUNGICIDEM

Mandarin je fungicid poslední generace, který kromě fungicidní ochrany poskytuje i pozitivní ovlivnění fyziologie rostlin.

Odpověď na výše položenou otázku je prostá. V tomto roce bude důležitější investovat se ziskem, tedy tak, aby každý zásah přinesl maximální rentabilitu. Cílem všech pěstitelů by měla být snaha o dosažení co největšího výnosu. A to nejen pro uspokojení sebe sama a možnosti blýsknout se před kolegy, ale zejména kvůli skutečnosti, že vyšší výnos ředí fixní náklady na jednotku produkce. Vedle celé řady proměnných má vliv na velikost úrody správná volba prostředků na ochranu rostlin. Asi nejvíce získat nebo naopak ztratit se dá při fungicidní ochraně. Na trhu je široký výběr účinných látek, které někdy lépe, jindy méně dobře ochrání pěstované plodiny před houbovými patogeny. Bude však „pouhá“ ochrana před napadením či rozvojem chorob letos stačit?

Mandarin, fungicid se dvěma účinnými látkami (bixafen, tebuconazole) přináší skutečně špičkovou fungicidní ochranu. Zcela neoblomně devastuje braničnatky (pšeničná, plevová) včetně rezistentních kmenů, helmintosporiovou skvrnitost, rzi, hnědou a rynchosporiovou skvrnitost ječmene, ramulárii. Velmi dobře si poradí s fuzariózami a padlím travním. Zásah proti uvedeným patogenům je díky spojení účinných látek ze skupiny SDH inhibitorů a azolů preventivní i kurativní a zejména dlouhodobý. Uplynulé sezóny prokázaly, že Mandarin dokáže podržet čistý porost bez potíží až po dobu šesti neděl.

Pouze dokonalá ochrana proti patogenům však není jedinou doménou Mandarinu. Podstatnou přidanou hodnotu představuje silný vliv na fyziologii rostlin. Nespornou výhodou Mandarinu v porovnání s ostatními fungicidy je skutečnost, že dokáže nejen udržet zdravou listovou plochu, ale dokonce ji umí zvětšit! Nabytí listové plochy přináší více asimilátů, které rostlina musí někam uložit. Tato schopnost Mandarinu je příčinou zvětšené HTS, objemové hmotnosti a vyššího počtu kvalitních zrn v klase. A to i v případě, kdy nedojde k napadení patogeny. Tento pozitivní vliv odhalilo nesčetné množství registračních pokusů a následně potvrdily poloprovozní pokusy a zejména vaše praktická zkušenost z běžných ploch. Neméně důležitá je dovednost ovlivnit hospodaření s vodou. Ukazuje se, že rostliny, na které byl aplikován Mandarin, odolávají delší dobu nedostatku vody. Po srážkách pak dochází k evidentně rychlejší regeneraci v porovnání s porosty ošetřenými jinými fungicidy.

Jak z Mandarinu dostat co nejvíce? Předpokladem úspěchu je správné načasování aplikace. Nejlépe by se mělo jednat o preventivní zásah nebo postřik po začátku infekce (nejsou viditelné příznaky napadení). V případě pšenice je klíčová ochrana praporcového listu. Na vyvinutý praporec by tedy měl mířit Mandarin (1,2 l/ha). U jarních ječmenů (0,9 l/ha) je situace jiná. Bude třeba se řídit průběhem sezóny a načasovat ochranu dle aktuálního tlaku patogenů. V extrémních případech může být vhodný termín již na počátku sloupkování.

Mandarin se stal dokonalým nástrojem pro zvyšování výnosů obilnin. Vedle neprůstřelné fungicidní ochrany přináší pozitivní ovlivnění fyziologie rostlin. Díky tomu se navyšuje výnos a kvalita i v případě, kdy nedojde k ataku patogenů. Investice do Mandarinu se tedy v každém případě vrátí. To letos bude zajímat jak pěstitele potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, ale i potravinářského žita.

Aktuality