Aktuality

Když nelehne tak nedá?

Od loňské sezóny je v nabídce společnosti Sumi Agro regulátor růstu Lomis, jehož aplikace nabízí hned několik výhod.

Od loňské sezóny je v nabídce společnosti Sumi Agro regulátor růstu Lomis, jehož aplikace nabízí hned několik výhod. Lomis obsahuje dvě účinné látky – mepikvát a prohexadion, díky nimž se blokuje syntéza giberelinů v rostlině. Gibereliny řídí zvětšování a prodlužování buněk. Jejich blokací dochází ke zkrácení výšky porostu a posílení stěny stébel. Výhodou Lomisu je jeho široké aplikační okno – od konce odnožování do konce sloupkování (BBCH 30 – 39). Při časné aplikaci zesílíme kořenový systém a zkrátíme báze stébel. Díky lepšímu zakořenění a vyvinutějšímu kořenovému systému si rostlina lépe osvojuje vodu a živiny z půdy. Regulační efekt přípravku Lomis na rozdíl od jiných morforegulátorů není závislý na intenzitě slunečního záření. Ani nízké teploty nejsou problémem, účinně ovlivňuje růst již od 5˚C.  Pokud je však vaším hlavním cílem zkrácení stébel, měli bychom Lomis aplikovat později ve fázi sloupkování. Sice už nemůžeme počítat s podporou kořenového systému, ale porost citelně snížíme.

V závislosti na druhu obilniny, náchylnosti odrůdy k polehnutí, úrovni dusíkatého hnojení a vývoji počasí volíme aplikační dávku v rozmezí 0,6-0,8 l/ha. Pokud spojíme aplikaci s fungicidem azolového typu, můžeme snížit aplikační dávku regulátoru Lomis o 0,1 l/ha. Jednoznačnou výhodou Lomisu je variabilita dávkování a možnost jeho dělené aplikace podle aktuálních potřeb porostu

Systémový fungicid Topsin M 500 SC je přijímán listy, a dokonce i kořeny. Obsažená účinná látka thiofanát-methyl se vyznačuje nejlepší pohyblivostí v rostlině směrem ke kořenům při aplikaci na počátku sloupkování BBCH 31. Kurativní a protektivní účinnost přípravku proti celému souboru chorob pat stébel a pravému stéblolamu se projeví při sólo aplikaci v dávce 0,7 l/ha. Lze využít i TM s Impulse Super (0,5 l/ha + 0,5 l/ha) pro rozšíření účinnosti na listové choroby. Proto má společnost Sumi Agro v nabídce cenově zvýhodněný balíček Topsin + Impulse Super na 20 ha i v letošním roce.

Vloni, kdy byl přípravek Lomis čerstvou novinkou, agronom zemědělské společnosti WF Agrar s.r.o. se sídlem ve Chvalíně pan Miroslav John, využil Lomis k regulaci ozimého žita odrůdy SU Performer.  Žito bylo vyseto 27.9.2016. První regulaci porostu provedl 27.3.2017 ve fázi BBCH 22 přípravkem typu CCC. Ke druhé regulaci (10.4.2017) ve fázi 2. kolénka (BBCH 32) použil pan John přípravek Lomis v dávce 0,8 l/ha. Spokojenost agronoma je znát z jeho slov: „Efektu zkrácení, kterého jsem chtěl docílit, jsem díky aplikační dávce 0,8 l/ha spolehlivě dosáhl. S výsledkem jsem spokojen, protože porosty nepolehly a sypaly 7 tun. To je v naší oblasti velmi dobrý výsledek. Zvlášť když uvážím malé množství srážek.“ Pan John proto počítá s aplikací Lomisu i v tomto roce.

I vy můžete být po žních spokojeni. Stačí investovat do ekonomicky výhodného balíčku Lomis + Topsin M 500 SC (10 l + 10 l) na ošetření 20 ha.  Porost obilnin jednou aplikací zpevníte a ochráníte před celým souborem původců chorob pat stébel.

Aktuality