Aktuality

Král je mrtev, ať žije král

Vloni byl po mnoha letech úspěšného boje proti houbovým chorobám ze služby odvolán fungicid Impulse Super. Na jeho místo nastupuje nový zástupce, který v mnoha ohledech staršího kolegu překoná.

Vloni byl po mnoha letech úspěšného boje proti houbovým chorobám ze služby odvolán fungicid Impulse Super. Na jeho místo nastupuje nový zástupce, který v mnoha ohledech staršího kolegu překoná.

Složení systémového fungicidu Impuls Gold zaručuje v ochraně porostů pšenice a ječmene před celou škálou houbových chorob technologický pokrok. Dvousložkový přípravek nabízí široké možnosti uplatnění, a to i na pozemcích v ochranných pásmech OP II. stupně. Přináší preventivní ochranu, ale dokáže kurativně a dokonce eradikativně působit na rozvíjející se patogeny.

Účinnými zbraněmi novinky jsou prothiokonazol (160 g/l) a spiroxamin (300 g/l). Prothikonazol pochází ze skupiny triazolů, ale působí zcela odlišně než běžní zástupci skupiny. Omezuje biosyntézu sterolů na více místech, což zvyšuje a prodlužuje jeho účinnost. V rostlině se pohybuje směrem k vrcholu, proniká tedy i do nově narůstajících částí rostlin nezasažených postřikem. Zabraňuje klíčení spor, růstu mycelia houbových chorob, zvyšuje vitalitu rostlin a zabraňuje tím nebezpečí vzniku tzv. nespecifických skvrn. Spiroxamin pochází ze skupiny spiroketalaminů. Také inhibuje biosyntézu sterolů patogena, je však v tomto účinku mnohem rychlejší. Do rostliny proniká velmi rychle a rozvíjející se infekce nejen rzí a padlí dokáže zaléčit a jejich následný rozvoj zastavit. Výhodou spiroxaminu je účinek i za nižších teplot. Navíc podporuje průnik prothiokonazolu do rostlinných pletiv. Dokonalý synergismus obou složek fungicidu Impulse Gold je nepopiratelnou výhodou.

Impuls Gold slouží k ochraně ozimé a jarní pšenice, ozimého a jarního ječmene proti houbovým chorobám, které jsou trvalým rizikovým faktorem úspěšného pěstování obilnin. Speciální pozornost vyžadují ozimy především v průběhu vlhčího a studenějšího jara u chorob napadající kořenový systém a báze stébel. Pro T1 aplikaci je ideální využití fungicidu Impulse Gold v TM s fungicidem Topsin M 500 SC. Topsin má jiný mechanismus účinku a v rostlině se pohybuje opačným směrem ke kořenům. Zásahem v období od počátku sloupkování jsme schopni porosty účelně ochránit proti komplexu chorob pat stébel, stéblolamu, ale také proti časně se objevujícím infekcím braničnatky pšeničné, skvrnitostí ječmene a padlí travního. Pro toto časné fungicidní ošetření doporučujeme kombinaci Topsin 0,5l/ha + Impulse Gold 0,5l/ha (možno zakoupit v cenově výhodném balíčku 10 l Topsin M 500 SC + 10 l Impulse Gold).

Impulse Gold bude v porostech obilnin spolehlivě zasahovat i v období sloupkování a metání (T2-T3 aplikace). Aplikace vyřeší všechny klíčové choroby včetně DTR u pšenice. Navíc vykazuje silnou vedlejší účinnost na nebezpečného patogena ječmenů ramulárii. V případě, že Impulse Gold bude součástí fungicidního sledu, postačí v době intenzivního růstu dávka 0,75 l/ha. Pokud ho však budete chtít použít jako jediné ošetření, držte se dávky 1 l/ha.

V porostech jarního ječmene se fungicidní ochrana trochu liší. Téměř polovina pěstovaných odrůd je plně rezistentních k původci padlí. O to větší problémy však způsobují listové choroby. Použití přípravku Impulse Gold je doporučeno v porostech ječmene pro první hlavní zásah mezi počátkem sloupkování a objevením se praporcového listu v dávce 0,75 – 1 l/ha. Postřikem v tomto období velmi účinně bojujeme proti rhynchosporiové skvrnitosti. Stejně tak dokážeme eliminovat časně se rozvíjející infekci hnědé skvrnitosti, jejíž primární napadení může nastat již na počátku odnožování a maximální ochrana musí být vedena právě v období sloupkování.

Vzhledem k parametrům Impulsu Gold a absenci omezení použití v OP II. stupně, posouvá nový fungicid laťku ochrany obilnin zase o pěkný kus výš.

Aktuality