Aktuality

Kukuřice pod dohledem

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. 

Kukuřice setá je v České republice stálice a v osevních postupech má své stabilní místo. Pěstujeme ji přibližně na 300 tis. ha. Její pěstování má svá specifika, klíčová je zejména správná herbicidní ochrana. 

 

Z pohledu herbicidní ochrany se kukuřice jako typická širokořádková plodina potýká se silnou konkurencí jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů. Typ herbicidu a načasování aplikace ovlivňuje kondici rostliny během celé její vegetační doby, a tím také její výnos. Volíme ze tří možných způsobů herbicidní ochrany. 

K preemergentní aplikaci se přikláníme, pokud očekáváme dobré vlhkostní půdní podmínky, které jsou potřebné ke správnému fungování herbicidu. V takovém případě je vhodné vybírat přípravky převážně s půdním účinkem. Z tohoto pohledu je vhodným herbicidem novinka v naší nabídce Koban Top. Účinné látky pethoxamid a terbuthylazin propůjčují Kobanu Top dlouhý reziduální účinek, a to i v podmínkách s přetrvávající nižší půdní vlhkostí. Pro aplikaci je povolen v dávce 4 l/ha do třech dnů po zasetí před vzejitím plevelů. Při výskytu vytrvalých plevelů, jako jsou pýr plazivý, pcháč oset, svlačec rolní nebo obtížně hubitelných druhů jako jsou oves hluchý, prosa a čiroky, se osvědčila dělená aplikace. V tomto případě se Koban Top aplikuje v dávce 2,5-3 l/ha, kdy ho lze použít společně s neselektivními herbicidy na bázi glyphosate. Po vzejití obtížně hubitelných plevelů se provede postemergentní ošetření specifickými herbicidy (např. Nisshin 4 SC). Takto je možné postupovat i na stanovištích s etapovitě vzcházející ježatkou kuří nohou. 

Koban Top lze mísit s kapalným hnojivem DAM 390 v jakémkoliv poměru. Tím využijete schopnost hnojiva poutat vzdušnou vlhkost, rosu, mlhu, drobné mrholení a udržet tak vlhkost ve svrchní vrstvě půdy i za relativně suchého počasí. Koban Top je účinný proti nebývale širokému plevelnému spektru dvouděložných a trávovitých plevelů. Plevele během 2-3 týdnů zcela odumírají. Po sklizni kukuřice je možné na stanovišti pěstovat jakoukoli plodinu bez omezení. 

Pokud v době po výsevu panuje sucho, je přínosnější volit časně postemergentní nebo postemergentní aplikaci. V takovém případě se spolehněte na nový herbicid Runner. Buď sólo nebo v TM s přípravkem Koban Top či Campus. Herbicid Runner, který do plevelů proniká listy a kořeny a rozvádí se akropetálně i bazipetálně, obsahuje florasulam a mesotrion. Působí na vzcházející i vzešlé plevele. Aplikaci časujeme dle vývojové fáze plevelů. Dvouděložné plevele jsou nejcitlivější do 4 pravých listů, ježatka kuří noha by měla být maximálně ve fázi 3. listu. Zasažené plevele přestávají ihned po aplikaci růst, za 3-6 dnů jsou viditelné první příznaky a za 2-3 týdny dochází k postupnému uhynutí plevelných rostlin. 

Runner dosahuje nejlepších výsledků v aplikačních termínech cPOST a POST při teplotním rozmezí 7-25 °C. Při POST aplikaci by kukuřice měla být ideálně ve fázi 2-6 listů, kalamitní opravy lze provést do 8. listu kukuřice. Výhoda přípravku Runner v porovnání se sólo mesotrionem je jeho zvýšená účinnost na brukvovité, kakosty, pcháč oset a plevele ve vyšších růstových fázích. Razantnější účinek za suchých podmínek a na urostlejší plevele zajistí přídavek smáčedla Toil (0,5 %). 

Pokud budete chtít zajistit dlouhodobou účinnost i proti následnému zaplevelení, vyplatí se použít TM s herbicidem Koban Top. Doporučujeme dávkování Runner 0,3 l/ha + 2,5-3 l/ha Koban Top ve fázi 2-4 listů kukuřice. Na stanovištích v OP II. st. podzemních vod je možné využít TM s herbicidem Campus s účinnou látku dimethenamid-P. Runner je vhodným TM partnerem (1,2 l/ha + Runner 0,3 l/ha) opět ideálně ve fázi 2-4 listů kukuřice. 

Zmiňované účinné a ke kukuřici vysoce tolerantní herbicidní kombinace můžete získat v tomto roce v cenově zvýhodněných balíčcích. Základ vždy představuje 5 l herbicidu Runner, který tvoří balíček buď se 40 l přípravku Koban Top nebo s 20 l herbicidu Campus. 

Aktuality