Aktuality

Lepit či nelepit, to je oč tu běží

Pěstitelé řepky v předchozích letech řešili časté dilema – desikovat či lepit? Této otázky budeme v budoucnu ušetřeni. Rozhodování se bude dít na úrovni: „Lepit či nelepit, to je oč tu běží.“

Pěstitelé řepky v předchozích letech řešili časté dilema – desikovat či lepit? Této otázky budeme v budoucnu ušetřeni. Účinné látky používané v k urychlení dozrávání řepky jsou legislativně omezeny. Rozhodování se bude dít na úrovni: „Lepit či nelepit, to je oč tu běží.“

Pro tzv. lepení řepek letos hovoří několik faktorů. Kromě legislativního rozhodnutí tu jsou další aspekty proč ano. V řadě regionů vypadají porosty opravdu nadějně, a to i přes silný podzimní tlak škůdců a navzdory jarnímu suchu. Řepky mají nasazené velké množství větví. Dalším jevem je dlouhá doba květu, v některých oblastech rekordní. To je pozitivní jev slibující vyšší výnos. Agronomové, vědomi si nadějnosti svých porostů, nepodcenili fungicidní zásah. Aplikovali robustní a spolehlivé přípravky a často fungicidní ochranu „doladili“ na konci kvetení druhým přípravkem. A pokud byly zásahy dobře provedené, máme tu předpoklad toho, že porosty budou zdravé. Řepka by tedy neměla předčasně nouzově dozrávat.

Můžeme očekávat zdravé bujné porosty, s vysokým počtem větví v rozdílné fázi dozrávání. Byla by škoda si výnosový potenciál nadějných porostů snížit rizikem předčasné desikace, která se často projeví znatelným snížením HTZ. Takže letos máme situaci, kdy chceme rostlině dát možnost přirozeně dozrát a nechat ji naplnit své přísliby. Zároveň však nechceme přijít o výnos pukáním šešulí. K zabránění pukání šešulí řepky nabízí společnost Sumi Agro osvědčené lepidlo Flexi. Jedná se o přípravek na bázi karboxylovaného styrenu. Toto lepidlo je polopropustné, takže na jedné straně je šešule obalena vrstvou, která brání průniku vody do pletiv, a po případných přeprškách v době žní nebudou pletiva tak nasáklá vodou. Na druhé straně tato vrstva lepidla nebrání pletivům se vlastní vody zbavovat v přirozeném procesu zrání.

Účinná látka v přípravku Flexi má ještě jednu příznivou vlastnost – je velice odolná UV záření a nedochází tak k její degradaci, a tím snížení účinku v podmínkách intenzivního slunečního svitu. Přípravek Flexi používáme v dávce 1 l/ha ve fázi BBCH 79–88, tj. asi 3-4 týdny před sklizní. Šešule by v době aplikace měly mít světle zelenou barvu, měly by být pružné a měly by jít ohnout, aniž by praskly. V případě, že bude nutné použít k usnadnění či sjednocení dozrávání přípravek s účinnou látkou glyfosát (šarže s loňskou etiketou), je možné Flexi použít také, a to přímo v TM v dávce 0,5 l/ha. Přípravek Flexi je klasifikován jako přípravek pomocný, není u něj stanovená ochranná lhůta, nemá omezení aplikace v OPVZ či na svažitých pozemcích.

Mimo aplikace v ozimé řepce je Flexi používáno i v hrachu proti pukání lusků a vypadávání semen při dozrávání. Dávka je stejná jako u řepky, tj. 1 l/ha. Podobný je i termín aplikace, tj. 3-4 týdny před plánovanou sklizní. Zajímavá je i možnost aplikovat Flexi do porostů obilnin. Tady už není motivací zabránění předsklizňovým ztrátám, ale ovlivnit kvalitu. Flexi zabraňuje během deště či silné rosy pronikání vody do klasů a zrna v období zrání. Tímto snižuje pravděpodobnost napadení klasů houbovými chorobami. Flexi pozitivně ovlivňuje kvalitativní ukazatele zrna pro zpracovatelský průmysl včetně pádového čísla (číslo poklesu), objemové hmotnosti a klíčivosti. Po aplikaci do obilnin je výrazně omezeno porůstání zrna v klasu. Při aplikaci do ječmene omezuje výskyt hnědých špiček. Zkrátka Flexi je ochránce vaší úrody těsně před sklizní.

Aktuality