Aktuality

Lomis neohneš a nezlomíš

Prace prokazuje vysokou účinnost a dobré zkušenosti s přípravkem pro regulaci obilí Lomis.

Až se budete v létě potulovat po Pardubickém kraji a poznávat krásy místní krajiny a památek zapsaných na seznamu UNESCO, vězte, že v okolí Litomyšle najdeme celou řadu zemědělských podniků. My jsme se dnes vydali do Agro družstva Sebranice a ZOD Sedliště.

 

Agro družstvo Sebranice hospodaří na zemědělské půdě o rozloze přibližně 1500 ha. V okolí má dvě dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná.Pěstuje se zde široká škála zemědělských produktů, jako je obilí, řepka, kukuřice, brambory, krmné plodiny pro potřebu chovu skotu a jiné. Oblast hospodaření má rozpětí nadmořské výšky okolo 400 m.n.m.

Agronoma pana Miloše Dvořáka jsme se zeptali na zkušenosti s regulací obilnin.

Jak máte nastavenou ochranu pšenice?

Myslím, že v ochraně neprovádíme nic netradičního. Minimálně jeden dobrý fungicid a regulátor aplikujeme každý rok. Samozřejmě počet a kvalitu fungicidů volíme dle ročníku.

Pšenici určenou pro potravinářské účely věnujeme trošku větší péči. Vybíráme výnosné odrůdy, které bohužel někdy trochu víc trpí chorobami. V kombinaci s aplikací maximální dávky hnojiv je nutná i regulace výšky. Riziko polehnutí a následná komplikace při sklizni za vynechání tohoto zásahu nestojí.

Je regulátor ve vašem systému hodně důležitý?

Samozřejmě. Vyzkoušel jsem několik typů a dodavatelů. Loni jsem vyzkoušel i Váš Lomis asi na 200 ha a byl jsem spokojený. Aplikovali jsme ho v dávce 0,6 l/ha v období BBCH 31 až 32 a myslím, že je to optimální fáze. I když aplikační okno je široké a Lomis můžu aplikovat až do fáze BBCH 37, ale tak pozdě už většinou regulaci neřešíme. Je to příjemná alternativa k trinexapakům, kterých je na trhu víc než dost. Je samozřejmě pravda, že v loňském suchém roce nebylo riziko poléhání až tak veliké. Každopádně s Lomisem počítám i v letošním roce a věřím, že mě nezklame.

Vyzkoušel jste si i jiné přípravky od Sumi Agro?

S vaším portfoliem se podrobně seznamuji už čtvrtým rokem. Pokud se letos na jaře dostaneme k fungicidnímu ošetření řepky proti fómě, tak vyzkouším i váš Topsin, který je myslím s Lomisem v balíčku. Vaše přípravky se mi líbí a myslím, že splňují očekávaný poměr mezi cenou a účinkem.

Je vidět, že v Sebranicích mají v regulátorech jasno. Lomisem (účinná látka mepikvát a prohexadion) lze ošetřit také ozimé žito, ozimý ječmen a tritikále.

 

Druhá návštěva se nesla v podobném duchu. V ZOD Sedliště, které patří do skupiny Agro 2000, nás přivítal agronom pan Ondřej Kolář.

ZOD Sedliště hospodaří na celkové výměře 605 ha. Škála pěstovaných plodin zahrnuje ozimou pšenici, jarní ječmen, kukuřici, ozimou řepku, cukrovou řepu a krmné plodiny.

Ondřeji, jak jste v loňském roce prováděl regulaci obilnin?

Konkrétně pšenici ozimou už druhým rokem regulujeme Vaším Lomisem. Je jen škoda, že přípravek nelze použít do jarních ječmenů, tak do této plodiny aplikujeme přípravky na bázi trinexapaku. Lomisem jsem loni ošetřil více než 100 ha ozimé pšenice a nemůžu mu nic vytknout. Většinou aplikaci regulátoru spojím s azolovým fungicidem, a v tom případě lehce snížím dávku Lomisu na 0,5 l/ha. Za dobu, co Lomis používám, jsem neřešil problém s polehnutím.

Asi jako každý řeším, kde ušetřit a tak jsem Lomis loni pořídil v balíčku s Topsinem. Ten má u nás stálé místo ve fungicidním ošetření cukrové řepy.

Pro letošní sezonu přejeme i Vám jen ty nejlepší zkušenosti s naším regulátorem růstu a vězte, že Lomis jen tak něco nezlomí.

Aktuality