Aktuality

Mandarin – fungicid doporučovaný praxí

Výběr správného prostředku je klíčem k dosažení vysokého výnosu. Již sedmou sezónu má firma Sumi Agro Czech ve svém portfoliu přípravků fungicid Mandarin. Za tuto dobu si ho oblíbila celá řada agronomů, za jedním z nich jsme se vypravili.

Nabídka fungicidních přípravků do obilnin je i přes ubývání účinných látek stále široká. Avšak výběr správného prostředku je klíčem k dosažení vysokého výnosu. Již sedmou sezónu má firma Sumi Agro Czech ve svém portfoliu přípravků fungicid Mandarin. Za tuto dobu si ho oblíbila celá řada agronomů. 

 

Jedním z nich je i pan František Partyš z podniku VOS zemědělců, a.s. Tato společnost hospodaří ve Velkých Opatovicích v okrese Blansko na 2200 ha orné půdy. Hlavním výrobním zaměřením společnosti je zemědělská prvovýroba doplněná o výrobu elektrické energie v bioplynové stanici. Rostlinná výroba je zaměřena především na pěstování pšenice ozimé 600 ha, řepky ozimé 230 ha, ječmene jarního 230 ha a kukuřice 400 ha. Dalšími pěstovanými plodinami jsou cukrová řepa 140 ha, žito na GPS 100 ha, ostropestřec 100 ha, sója 30 ha, pšenice jarní 30 ha, hořčice 30 ha a jetelotrávy 200 ha.  Živočišná výroba se specializuje na chov dojnic.  

Za panem Partyšem jsme do Opatovic zajeli a zeptali se ho na několik otázek k používání fungicidu Mandarin. Jeho praktické zkušenosti jsou jistě přínosem. 

Proč jste si vybral fungicid Mandarin a jak dlouho ho používáte? 

Na Mandarin jsem vsadil už při jeho uvedení na trh. Místo u nás má především při pěstování ječmene. Používáme kvalitní fungicidní moření osiva a pak už děláme jen jeden fungicid na praporcový list. Hledal jsem proto kvalitní řešení, které by zajistilo spolehlivou a dlouhodobou fungicidní ochranu ječmene proti listovým chorobám. U Mandarinu mě zaujala především kombinace léty prověřeného tebuconazolu a moderního bixafenu, který se řadí do skupiny SDH inhibitorů. Již první rok, kdy jsem Mandarin vyzkoušel, jsme u ječmenů dosáhli rekordního výnosu 8 t z hektaru. To mne přesvědčilo a rozhodlo o tom, že Mandarin budu používat dále. Letošní sezóna bude již sedmá v pořadí. 

Jaké jsou podle vás výhody Mandarinu? 

Mezi hlavní výhody tohoto fungicidu jistě patří jeho široký fungicidní záběr, který zajistí čistý porost až do konce vegetace. Za dobu, co Mandarin používám, jsem vypozoroval, že jeho aplikace má také pozitivní vliv na fyziologii pěstovaných rostlin. Díky tomu dochází k navýšení výnosu a kvality zrna. Důležitou vlastností Mandarinu je také jeho schopnost pomáhat rostlinám lépe hospodařit s vodou. Plodiny dokáží delší dobu odolávat stresu ze sucha a po srážkách rychleji regenerují. Aplikace Mandarinu má pozitivní vliv na prodloužení vegetace a díky tomu nemáme při rozborech problémy s dusíkem. Na závěr musím zmínit i jeho velmi přijatelnou cenu, což v letošní sezóně bude obzvlášť důležité. 

Jaká je tedy vaše celková spokojenost a zůstanete Mandarinu nadále věrný? 

Za dobu celých šest let, během niž Mandarin používám, mě nikdy nezklamal, a proto nemám důvod hledat jiný fungicid. V současnosti Mandarinem ošetřuji celou plochu ječmenů a vyzkoušel jsem ho také v pšenicích. S Mandarinem tedy počítám i letos. 

Závěrem bychom rádi zmínili dávkování Mandarinu. U pšenic je registrovaná dávka 1,2 l/ha. Aplikací spolehlivě ochráníte pšenice proti braničnatkám, rzím, DTR a padlí. Ideálním termínem postřiku u pšenic je plně vyvinutý praporcový list. Proti fuzariózám při aplikaci do klasu je vhodné navýšit dávkování na 1,5 l/ha. Zdravý porost ječmenů proti listovým chorobám zajistí registrovaná dávka 0,9 l/ha. Předpokladem spolehlivého účinku Mandarinu je správné načasování aplikace. Nejlépe by se mělo jednat o preventivní zásah nebo postřik po začátku rozvoje infekce. 

Pokud hledáte fungicid s dlouhodobým a spolehlivým účinkem, navíc za dobrou cenu, pak neváhejte a sáhněte i vy po fungicidu Mandarin. 

Aktuality