Aktuality

Mimic

Insekticid Mimic s novou účinnou látkou tebufenozid s vysokou selektivitou (pouze Lepidoptera) ochrání porosty kukuřic před obávaným zavíječem.

Pro představení nové účinné látky v ochraně polních plodin je vždy dobrá příležitost. Třeba i uprostřed právě probíhající a z hlediska průběhu počasí divoké sezóny. Dobré zprávy dnes máme především pro pěstitele kukuřice.

Přípravkem, který rozšiřuje její ochranu, se stává Mimic. Jedná se o vysoce efektivní insekticid a regulátor vývoje hmyzu. Působí jako kontaktní larvicid na všechna larvální vývojová stádia a částečně jako ovicid na čerstvě nakladená vajíčka na ošetřenou plochu rostlinných pletiv. Mimic dramaticky zasahuje do metamorfózy hmyzu tím, že se unikátní účinná látka tebufenozid (240 g/l) váže na receptor svlékacího hormonu ekdyzon. Mimic je organismem vnímán jako tento hormon, což má za následek předčasné spuštění metamorfózy. Larvy po ošetření přestávají do 24 hodin přijímat potravu. Narušení přeměny spočívá ve zpomalené tvorbě nové kutikuly, předčasném vstřebávání exuviální tekutiny a unáhlenějším počátku svlékaní. Nevyhnutelným následkem je smrt larvy.

Jednou z mnoha výtečných vlastností insekticidu Mimic je jeho vysoká selektivita. Zasahuje pouze hmyz z řádu Lepidoptera, tzn. má na mušce jen motýlí škůdce. V případě kukuřice míří na zavíječe. Za svou vysokou selektivitu byla účinná látka tebufenozid odměněna cenou Presidental Green Chemistry Award.

Mimic (0,75 l/ha) na ošetřeném povrchu vytváří insekticidní ochranný film. Naváže se na voskovou vrstvu a povrchová pletiva. Kontaktní účinek na larvální stádia je minimální, vstup účinné látky probíhá zejména přes trávicí ústrojí. Tato vlastnost stojí za vysokou účinností, a to i v případě, kdy při aplikaci panují vyšší teploty. Na paměti je třeba mít pouze to, že Mimic nepůsobí systémově. Je třeba zajistit kvalitní pokrytí ošetřovaného porostu kukuřice dostatkem postřikové jíchy.

Po požeru přestávají larvy v průběhu 24 hodin přijímat potravu a vstupují do procesu neúspěšné přeměny. Reziduální působení přípravku je minimálně 21 dnů.

Stávající registrace v podmínkách České republiky umožňuje použití přípravku Mimic k ochraně kukuřice před zavíječem kukuřičným. Ve světě se však používá jako specifický insekticid proti motýlovitým škůdcům v lesních porostech, sadech nebo zelenině pěstované ve sklenících. Uvidíme, jaké možnosti přinese budoucnost. Ta v kukuřici je rozhodně zářivá.

Aktuality