Aktuality

MOSPILAN 20 SP, stálice v novém balení

V roce 2001 představoval Mospilan 20 SP díky účinné látce acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů velmi výrazný posun v boji se škůdci zemědělských plodin. V nízkých aplikačních dávkách funguje spolehlivě a dlouhodobě proti všem vývojovým stádiím škůdců i po téměř 20 letech.

V roce 2001, tedy v době svého uvedení na tuzemský trh, představoval Mospilan 20 SP díky obsažené účinné látce acetamiprid ze skupiny neonikotinoidů velmi výrazný posun v boji se škůdci zemědělských plodin. Hlavní přínos byl v systemickém a translaminárním šíření rostlinou s účinkem žaludečního jedu, který je v nízkých aplikačních dávkách spolehlivý a dlouhodobý proti všem vývojovým stádiím škůdců.

Širokému používání se dodnes pro tyto svoje přednosti těší v rámci polní rostlinné výroby, ať už se jedná o ochranu řepky ozimé proti krytonoscům, blýskáčkům či bejlomorkám nebo ochranu porostů brambor před invazemi mandelinky. V případě máku setého se lze spolehnout na účinnost proti bejlomorce makové a porosty slunečnice bezpečně zbaví klopušek, třásněnek a potemníka písečného.

S postupem času byl však o jeho služby velký zájem i v odbornostech zahradnické výroby, zelinářství a ovocnářství. Dobu dospívání tak postupně doprovázely registrace minoritního použití, o které požádala Ovocnářská Unie ČR, Svaz pěstitelů olejnin nebo ÚKZÚZ. Díky jim je dnes Mospilan 20 SP možné využívat v rámci ovocnářské produkce pro ochranu jabloní proti obaleči jablečnému a v případě jádrovin i pro boj se mšicemi a vlnatkou krvavou. Pěstitelé peckovin získali v Mospilanu 20 SP spolehlivého partnera pro ochranu proti štítence zhoubné, v případě ochrany třešní a višní pak ještě navíc proti květopasu peckovému, vrtuli třešňové a zobonoskám. Tyto samozřejmě spolehlivě hubí i v případě jejich výskytu ve slivoních. Ani pěstitele drobného ovoce, tedy maliníku a ostružiníku nenechá tento insekticid v případě potřeby zásahu proti bejlomorce ostružiníkové na holičkách.

Zahradníci zaměření na produkci okrasných rostlin se mohou spolehnout na výbornou účinnost proti mšicím i molicím, včetně molice bavlníkové a zelináři jej mohou použít pro spolehlivou ochranu skleníkových rajčat, papriky a okurek proti mšicím.

I přes tento širokospektrální záběr hubených škůdců se Mospilan 20 SP vyznačuje v rámci insekticidů velmi příznivým ekotoxikologickým profilem, je použitelný v systémech integrované ochrany a nehubí populace dravého roztoče Typhlodromus pyri. Dlouhodobě je Mospilan 20 SP testován z hlediska bezpečnosti opylovačů. Vzhledem k parametrům prvního neonikotinoidu můžeme prohlásit, že Mospilan 20 SP je naprosto bezpečný pro včely a další opylovače. Díky těmto vlastnostem tak můžeme s jeho pomocí počítat v ochraně rostlin i v následujících letech.

Z hlediska schopnosti rozprostřít se a ulpět na listech ošetřované kultury vyniká SP formulace. Praktická dostupnost přípravku je velmi široká díky pestrosti balení. Na trhu lze pořídit hobby balení 2 x 1,8 g pro zahrádkáře až po půlkilové balení určené pro profesionální uživatele. Ty určitě potěší nový způsob balení ve vodorozpustných sáčcích 2 x 180 g, které se na našem trhu objeví v letošním roce. Unikátní japonská účinná látka je zabalena do technologicky nejmodernější vodorozpustné folie americké výroby. Věříme, že toto řešení při zachování vysoké účinnosti přinese mnohem lepší uživatelský komfort.

Aktuality