Aktuality

Na šestý smysl se můžete spolehnout

Vyzkoušet si efekt šestého smyslu v podobě nového fungicidního přípravku s novou účinnou látkou mandestrobin využila loni široká řada pěstitelů řepky ozimé.

Vyzkoušet si efekt šestého smyslu v podobě nového fungicidního přípravku využila loni široká řada pěstitelů řepky ozimé. V posledních letech novinek v portfoliích dodavatelských firem citelně ubývá. Proto se nelze divit zájmu agronomické veřejnosti o fungicid se zcela novou účinnou látkou mandestrobin.

Mandestrobin je originální japonská účinná látka patřící do velké rodiny strobilurinů. Jedná se však o molekulu, která otevírá bránu do jejich zcela nové podskupiny tzv. metoxi-amidů. Působí na houby z kmene Ascomycota (hlízenka obecná, moniliózy, strupovitost, černá skvrnitost), Basidiomycota (kořenomorka) a a Oomycota (plíseň zelná, Pythium). Významně potlačuje také houby nedokonalé (černě, černé skvrnitosti, plíseň šedou, skvrničnatky a braničnatky). Přípravek Intuity má registraci k ochraně řepky ozimé proti hlízence obecné v dávce 0,8 l/ha.

Doporučený termín aplikace spadá hned na začátek květu, protože přípravek působí zejména preventivně. Nicméně ve srovnání s ostatními strobiluriny vykazuje samostatný mandestrobin i velmi dobrou kurativní účinnost. Pokud je fungicidní ošetření prováděno v plném květu, je vhodné Intuity ve snížené dávce 0,6 l/ha zkombinovat s vhodným partnerem. Účinnost jednotlivých TM partnerů jsme nechali vyzkoušet vloni hned na třech erudovaných výzkumných pracovištích. Ověřovali jsme účinnost kombinace Intuity v dávce 0,6 l/ha s 200 g/ha tebuconazole (0,8 l Horizon), s metconazolem ve dvou dávkách 60 g/ha a 48 g/ha (Caramba 1,0 l a 0,8 l). Nezapomněli jsme ani na thiofanát methyl v dávce 600 g/ha (1,2 l Topsin M 500 SC). Výsledky uvádíme v přiložené tabulce. Zadání termínu aplikace bylo ve fázi řepky ozimé BBCH 60, tedy na počátku květu.

Vzhledem k tomu, že dlouho očekávaný déšť loni přišel hned po fungicidním ošetření pokusů, bylo načasování ideální právě pro volbu sólo aplikace Intuity v dávce 0,8 l/ha. To dokládá nejvyšší výsledný nárůst výnosu oproti neošetřené kontrole v přiloženém grafu. V praxi jsme se však častěji setkávali s kombinacemi Intuity s tebuconazolem, metkonazolem nebo thiofanát – methylem. Výhodou těchto směsných aplikací bylo v daném roce určitě posílení kurativního účinku na hlízenku obecnou. To se ostatně řadě pěstitelů potvrdilo zejména v případech, kdy ošetření prováděli až po deštích, které následovaly po relativně dlouhém a suchém období, v čase těsně před nakvétáním řepky. V těchto případech Intuity v kombinační dávce 0,6 l/ha zajistilo dostatečně dlouho působící fungicidní clonu.

Pokud jste šestý smysl přípravku Intuity neodhalili v loňském roce, můžeme vám směle doporučit jeho zkoušku letos. Na šestý smysl mandestrobinu se totiž skutečně můžete bez obav spolehnout.

Varianta Aplikace Zvýšení výnosu
Varianta A Intuity 0,8 l 111,6%
Varianta B Intuity 0,6 l + Horizon 0,8 l 108,8%
Varianta C Intuity 0,6 l + Caramba 1 l 110,2%
Varianta D Intuity 0,6 l + Caramba 0,8 l 108,7%
Varianta E Intuity 0,6 l + Topsin M500 SC 1,2 l 107,9%

Aktuality