Aktuality

Nejrychlejší úder

Plevelné trávy dokáží velice rychle přebrat kontrolu nad situací a vytvořit velkou konkurenci kulturní plodině. Odčerpávají živiny, důležitou vláhu, zastiňují a utiskují vzcházející plodiny. Stejně negativně působí výdrol obilnin, který představuje zejména u řepky olejky velké nebezpečí. Mnoho pokusů a studií prokázalo, že při pozdním ošetření proti výdrolu obilnin dochází u řepky k výnosové depresi. Za […]

Plevelné trávy dokáží velice rychle přebrat kontrolu nad situací a vytvořit velkou konkurenci kulturní plodině. Odčerpávají živiny, důležitou vláhu, zastiňují a utiskují vzcházející plodiny. Stejně negativně působí výdrol obilnin, který představuje zejména u řepky olejky velké nebezpečí. Mnoho pokusů a studií prokázalo, že při pozdním ošetření proti výdrolu obilnin dochází u řepky k výnosové depresi. Za pozdní ošetření se už bere fáze jeho plného odnožování. Pro účinnou ochranu porostu je důležité postřik správně načasovat. Ale to samo o sobě nestačí. Navíc potřebujete mít v rukách graminicid, jehož start bude okamžitý.

 

Graminicidy se do rostlin dostávají výlučně přes listovou plochu. Kvalita zásahu je tak závislá nejen na vlastní molekule přípravku, ale zejména na doprovodných látkách. Ty určují výslednou sílu graminicidu. Rozhodující je perfektní ulpění na listech. Úzké listy trav a vzcházejících obilnin jsou vlastně nejnáročnějším místem pro výsadek. Rango Super má však propracovaný systém smáčedel, penetrantů a dalších pomocných látek, které zajistí ulpění jeho dostatečného množství na povrchu listů. Neméně důležitý je následný průnik pesticidu do rostliny a jeho rozvod pletivy. Rango Super se umí pohybovat nejen v zasaženém listu, ale dokáže se rozšířit i do dalších listů, vzrostných vrcholů a oddenků. Zde opět vyniká novátorská technologie Ranga Super. Nejen, že proniká nejdále do oddenků ze všech graminicidů, ale navíc se na místo určení dopravuje nejrychleji.

Inovativní systém pomocných látek stojí za bezkonkurenční selektivitou vůči kulturním plodinám, kdy nedochází k poškození ani v případě nočních mrazíků po aplikaci, což u některých konkurentů může být prubířský kámen. Rango Super lze velmi dobře používat do tankmixů s celou řadou dalších pesticidů. Bezproblémově ho lze kombinovat s herbicidy (platí pro pěstitele cukrovky, řepky i brambor), fungicidy (Topsin M 500 SC, morforegulační fungicidy), veškerými insekticidy nebo listovými hnojivy (např. bór). Naopak zcela nevhodným kombinačním partnerem je hnojivo DAM 390 (riziko popálení porostu).

Doprovodné látky v Rangu Super stojí za schopností dodat očekávaný výsledek i v ne zcela optimálních teplotních a vláhových podmínkách. Ideální pro okamžitý nástup účinku jsou teploty nad 10 °C. Teploty kolem 5 °C účinek sice zpomalují, nicméně ho nesnižují. Pokud panují vhodné růstové podmínky, lze upravit dávku Ranga Super směrem dolů. Dávkování také přizpůsobte vývojovému stádiu plevelných trav a výdrolu obilnin. Ve fázi třech listů výdrolu bohatě postačí 0,7 l/ha, na konci odnožování volíme 1,0 l/ha. Lipnicovité plevele bezpečně likviduje dávka 1,0 – 1,5 l/ha, úpornou lipnici roční 2 l/ha, pýr včetně oddenků pak 2,25 l/ha. Do třech dnů po aplikaci dochází k destrukci vzrostného vrcholu jednoděložných plevelů a obilnin, zastavuje se růst. První viditelné příznaky – v závislosti na průběhu počasí –  na sebe nenechají dlouho čekat.

Rychlost, jistota zásahu, výborná selektivita a vhodnost do kombinací s ostatními pesticidy dělá z Ranga Super ideální volbu. Trávovité plevele a výdrol obilnin čekají těžké časy.

Aktuality